svéd-angol fordítás erre a szóra: hopa sig

SV

"hopa sig" angol fordítás

SV hopa sig
volume_up
{ige}

Det är uppenbart att arbetsuppgifterna kommer att hopa sig till följd av parlamentets ökade befogenheter.
Certainly, a great deal of work is going to accumulate as a consequence of this increase in Parliament's authority.
Man har med all säkerhet också låtit skulderna hopa sig, eftersom man utgått från att de starka medlemsstaterna i norr aldrig skulle tillåta att ett euroland gick i statskonkurs.
Debt certainly also continued to be accumulated on the assumption that strong northern Member States would never allow state bankruptcy of a euro country.
Det är ett viktigt tecken att inga framtida problem kommer att få hopa sig, och att landets tjugoåriga väntan kommer att ta slut i och med undertecknandet av anslutningsfördraget.
It is an important sign that any future problems will not be allowed to accumulate, and that the 20-year wait will end with the signature of the Treaty of Accession.
hopa sig (és: torna upp sig)
hopa sig (és: samlas)

Hasonló fordítások a(z) "hopa sig" szóra angolul

hopa ige
hop főnév
sig névmás

Példamondatok a(z) "hopa sig" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishOm ni ändå hade följt hans exempel när molnen började hopa sig, genom att omedelbart föreslå konkreta och kraftfulla åtgärder.
Why did you not follow his example when the storm clouds began to gather, and at once suggest some concrete and forceful measures?
SwedishMan har med all säkerhet också låtit skulderna hopa sig, eftersom man utgått från att de starka medlemsstaterna i norr aldrig skulle tillåta att ett euroland gick i statskonkurs.
Debt certainly also continued to be accumulated on the assumption that strong northern Member States would never allow state bankruptcy of a euro country.