svéd-angol fordítás erre a szóra: hjälpa någon

SV

"hjälpa någon" angol fordítás

SV hjälpa någon
volume_up
{ige}

hjälpa någon (és: förena, ackommodera, rymma, hysa)
Now you can accommodate someone after all.

Hasonló fordítások a(z) "hjälpa någon" szóra angolul

hjälpa ige
någon névmás
någon névelő
English

Példamondatok a(z) "hjälpa någon" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet är en obehaglig väg mot protektionism och i slutändan kommer det inte att hjälpa någon i Europa.
That is a terrible road to protectionism and in the end will help nobody in Europe.
SwedishOm någon kan hjälpa oss att förmedla detta budskap, så är det mycket bra.
This is a very important message which we hope you will pass on.
SwedishDenna reform kommer inte att hjälpa någon, utan kommer tvärtom att skada många.
This reform will help no one and harm many.
SwedishDe vill inte att någon ska hjälpa dem, eftersom de anser att deras handlingar är korrekta och lämpliga.
They do not want anyone to help them as they believe that their actions are correct and appropriate.
SwedishJa, som att få någon att hjälpa dig när jag är borta.
Yeah, like getting somebody to help you out while I'm gone.
SwedishVi kommer emellertid inte att hjälpa någon genom att anta ytterligare ett oklart och urvattnat ramdirektiv.
We shall not, however, help anyone by adopting yet another unclear and wishy-washy framework directive.
SwedishAtt hjälpa någon betyder inte att ersätta dem - det betyder att bidra till en bättre lösning på olika problem!
Helping someone does not mean replacing them, it means contributing towards a better solution to problems!
SwedishEn återgång till 1800-talet kommer inte att hjälpa någon.
A return to the 19th century will help nobody.
SwedishIngenting av det Martin Schulz just sade skulle hjälpa någon av de fem miljoner som för närvarande är arbetslösa i hans hemland.
Nothing Mr Schulz has just said would help any of the five million presently unemployed in his country.
SwedishJa, någon borde hjälpa den stackaren.
Reckon somebody ought to help the poor guy.
SwedishNu är det dags att vara proaktiv när det gäller tillträde till marknaden; att propagera för handelshinder kommer inte att hjälpa någon.
Now is the time to be proactive about market access, to make the case that trade barriers will help nobody.
SwedishArbetet inom Europaparlamentet har påbörjats, men jag tror att det vore bra att låta någon " utifrån" hjälpa till i detta arbete.
Work has already begun in the European Parliament, but some assistance from 'outside' would be useful in my view.
SwedishArbetet inom Europaparlamentet har påbörjats, men jag tror att det vore bra att låta någon " utifrån " hjälpa till i detta arbete.
Work has already begun in the European Parliament, but some assistance from 'outside ' would be useful in my view.
SwedishDet minsta ni skulle kunna göra för att i någon mån hjälpa posten, är att anta detta direktiv, men utan att vara stolta över er prestation.
The least you can do to help the post to some degree is to accept these guidelines - but please do not take any pride in that.
SwedishÄven du kan förverkliga dina drömmar, och sen blir det ditt jobb att se dig omkring och hjälpa någon som påminner om dig själv att göra samma sak.
You too can realize your dreams, and then your job is to reach back and to help someone just like you do the same thing.
SwedishOm EU rusar i förväg och gör sig själv till åtlöje i resten av världens ögon skulle det inte hjälpa någon, särskilt inte tibetanerna.
If the EU presses ahead and makes itself a laughing stock in the eyes of the world, that would help no one, especially not the Tibetans.
SwedishIngenting av det Martin Schulz just sade skulle hjälpa någon av de fem miljoner som för närvarande är arbetslösa i hans hemland.
Can they not understand that the high unemployment in so many parts of Europe is caused by the very outmoded proposals that they cling on to in economic terms?
SwedishMycket ofta har kvinnor svårt att tala om våld, på grund av den chock de utsatts för eller av skam, och de tror inte att någon kan hjälpa dem.
Very often, women find it difficult to talk about violence, either because of the shock they have been through or out of shame, and do not believe that anyone can help them.
SwedishDet är inte på detta sätt man förbättrar effektiviteten och ansvarsskyldigheten - det skulle helt enkelt vara en strängare form av centralisering som inte skulle hjälpa någon.
That is not the way to enhance efficiency and accountability, it would simply be a more rigid form of centralisation that would not help anyone.
SwedishMen om allt detta leder till en åternationalisering av valutorna för att hjälpa någon enskild vad gäller de egna medlen, så har jag tvärtom allvarliga invändningar.
But if the final outcome is to hand money back to the Member States, just to redress the net positions of certain countries, then I have serious objections.