svéd-angol fordítás erre a szóra: helt och hållet

SV

"helt och hållet" angol fordítás

EN

SV helt och hållet
volume_up
{melléknév}

helt och hållet
Howitts interventionistiska inställning är helt och hållet omdömeslös.
Mr Howitt's interventionist approach is wholly misguided.
Vi måste helt och hållet fördöma och bestraffa denna sed.
We must wholly condemn and punish these practices.
Dessa pengar förväntades i denna form helt och hållet vara ett tillägg till de befintliga utvecklingsfonderna.
The money was, in this form, expected to be wholly additional to existing development funds.

Hasonló fordítások a(z) "helt och hållet" szóra angolul

helt határozószó
och kötőszó
English
och prepozíció
English
hall főnév
håll főnév

Példamondatok a(z) "helt och hållet" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJag kan helt och hållet instämma i vad vår kollega precis sagt.
(DE) Madam President, I can entirely endorse what our colleague has just said.
SwedishDetta är förstås ett beslut som helt och hållet ska fattas av budgetmyndigheten.
This is, of course, entirely within the discretion of the budgetary authority.
SwedishBortsett från det är många inslag i direktivet helt och hållet utan skyldigheter.
Apart from that many elements in the Directive are entirely without obligation.
SwedishDet finns några länder där dessa krafter faktiskt har lyckats helt och hållet.
There are some countries where these elements have actually achieved their goal.
SwedishDet är helt och hållet förståeligt, eller förnuftigt, och bör verkligen välkomnas.
That is perfectly understandable, or reasonable, and, indeed, should be welcomed.
SwedishMen jag tycker inte heller att det är önskvärt att backa processen helt och hållet.
Then again, nor does it strike me as desirable to reverse the process entirely.
SwedishVi möter en verklighet här som inte helt och hållet är vad den ser ut att vara.
We are dealing here with a reality that is not entirely what it seems to be.
SwedishDet är helt och hållet upp till dem, men de måste vara fria att välja vem som helst.
That is entirely for them, but they must be free to elect whomsoever they wish.
SwedishDetta skulle leda till ökad effektivitet, och ”vara helt och hållet i sin ordning”.
This will lead to greater efficiency and effectiveness, and ‘makes perfect sense’.
SwedishEU måste kunna fastställa sin egen politik med sina helt och hållet egna medel.
The Union must be able to define its own policy with its genuine own means.
SwedishVi är helt och hållet inställda på att fullfölja denna process så snabbt som möjligt.
We are absolutely committed to completing this process as quickly as possible.
SwedishMedlemsstaternas regeringar och myndigheter är helt och hållet ansvariga för detta.
Responsibility for this rests squarely with Member State governments and authorities.
SwedishJag vill därför redan nu säga att jag är helt och hållet enig med Giuseppe Gargani.
Allow me therefore to say in advance that I agree entirely with Mr Gargani.
SwedishJag stöder det helt och hållet.
I can be brief as regards the Schmid report: I wholeheartedly endorse it.
SwedishJag anser att Posselts och Packs förslag är helt och hållet berättigade.
I believe that what Mr Posselt and Mrs Pack have proposed is entirely justified.
SwedishDetta skulle leda till ökad effektivitet, och ” vara helt och hållet i sin ordning ”.
This will lead to greater efficiency and effectiveness, and ‘ makes perfect sense’.
SwedishDetta kräver en grundlagsändring och jag stöder helt och hållet det förslaget.
This requires a constitutional amendment and I would thoroughly endorse that proposal.
SwedishDet är en stor brist som jag håller kommissionen helt och hållet ansvarig för.
This is a serious failing, and one that I hold the Commission entirely responsible for.
SwedishFaktum kvarstår dock att vi inte behöver uppfinna hjulet på nytt helt och hållet.
The fact remains, however, that we need not entirely reinvent the wheel.
SwedishTillåt mig, fru ordförande, att på denna punkt inte helt och hållet dela er analys.
Allow me at this point, Madam, to diverge slightly from your own analysis.