svéd-angol fordítás erre a szóra: gifta

SV

"gifta" angol fordítás

volume_up
gift {seml.}
EN

SV gifta
volume_up
[giftte|har gift] {ige}

De kan gifta sig med någon av det motsatta könet eller med någon av samma kön.
They can marry someone from the opposite sex or someone of their own sex.
Nederländerna låter homosexuella gifta sig, Namibia spottar på homosexuella.
Mr President, while the Netherlands allows homosexuals to marry, Namibia despises them.
Det finns inget internationellt dokument som ger stöd till denna uttolkning av rätten att gifta sig.
There is no international document that supports this interpretation of the right to marry.

Szinonimák (svédül) a(z) gifta szóra:

gifta
Swedish
gift

Példamondatok a(z) "gifta" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishFinch, tror du verkligen inte att du är ägnad till att gifta dig?
Finch, you don't think there's one girl you're destined to spend your entire life with?
SwedishFör jag tror du vill gifta mig med min dotter, så jag har rätt att veta.
' Cause I think you're about to ask for my daughter's hand in marriage and I have a right to know.
SwedishKönshår var inget problem när jag skulle gifta mig.
Boy, pubic hair was just not an issue when I was dating.
SwedishFörhållandet mellan två människor kan se olika ut: de kan vara gifta, registrade partner eller sambor.
Partnerships between 2 people can have different forms: marriage, registered partnership or simply de facto unions.
SwedishEn som alla kvinnor drömmer om att gifta sig med.
The sort any woman should dream of marrying.
SwedishVi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
SwedishSemira Adamu kom till Belgien för att ansöka om politisk asyl på grund av att hon var tvungen att gifta sig med en 65-årig polygam.
Semira Adamu asked for asylum in Belgium to escape an arranged marriage with a polygamous 65-year-old.
SwedishDr Johnson fick en gång frågan om vilket råd han skulle ge till ett ungt par som funderade på att gifta sig.
Madam President, Dr Johnson was once asked what advice he would give to a young couple contemplating marriage.
SwedishDet är flickan han ska gifta sig med.
SwedishFår katoliker gifta om sig?
SwedishDet skulle till exempel vara fallet om jag skulle gifta mig och hyra min bröllopsklänning i ett grannland, och sedan lämna tillbaka den där.
Finally, we can welcome the way in which the Commission’ s text takes account of the SLIM programme in lessening the burden on firms.
SwedishSedan har vi också frågan om den gifta familjen kontra den ogifta familjen och om barn i båda dessa situationer har lika rättigheter.
There is also the question of the marital versus non-marital family and whether there are equal rights for children in both of these situations.
SwedishDet skall inte vara på det sättet att jag bara erfar jämställdhet, när jag har uppnått en viss status genom att gifta mig.
We cannot have a situation in which I receive equal treatment only when I have acquired a certain status, namely by landing safe in the haven of matrimony.
SwedishLikaså gör gamla, traditionella synsätt som att män har rätt till sex att många gifta kvinnor inte kan skydda sig mot smitta som deras män för med sig efter att de varit otrogna.
Aids is also an expression of a lack of prevention, education, sex education, employment and of inequality in the world.
SwedishMan skulle skämtsamt kunna säga att om man enligt ett lands lagstiftning inte kan gifta sig per korrespondens, kan man inte heller gifta sig elektroniskt.
One might say jokingly that if national legislation does not allow marriage by correspondence, then marriage by electronic means is also inadmissible.
SwedishI många länder missgynnas de kvinnor som vill arbeta och får ökade svårigheter av den skatte- eller bidragspolitik som förs gentemot gifta.
In many countries, existing policies in the areas of taxation or benefits to couples serve as a disincentive and exacerbate the difficulties faced by women who wish to work.
SwedishFramför allt måste vi åstadkomma de förutsättningar som krävs för att familjen skall erkännas som något värdefullt och för att unga, gifta par skall ha möjlighet att bilda och fostra en familj.
As a member of the Committee on Culture and Education, I particularly support the articles of the Constitution that relate to those areas.
SwedishJag anser att gifta pars rätt att genom en ömsesidig överenskommelse välja behörig domstol och jurisdiktion i båda fallen även skulle hjälpa dem att upptäcka innehållet.
I think that the right of marriage partners to choose by mutual agreement the competent court and jurisdiction would also help them discover the content in both cases.