svéd-angol fordítás erre a szóra: ge sig av

SV

"ge sig av" angol fordítás

volume_up
ge sig av {i.} [példa]

SV ge sig av
volume_up
{ige}

ge sig av (és: lämna, överge, avsegla, lägga)
Investerare kan förstås ge sig av lika snabbt som de anländer, och ta sina pengar med sig.
Investors, of course, can leave as quickly as they arrive, taking their money with them.
De kloka hjärnorna, säger kommissionens ordförande, får inte ge sig av.
The intellectual elite, says the President of the Commission, must not leave.
Vi hjälpte internflyktingarna att ge sig av, och det är nu ett av de bästa sjukhusen i världen.
We provided the IDPs with assistance to leave and now it is one of the best hospitals in the world.
De vägrade att ge sig av och var lojala mot kungen.
They refused to go and were loyal to the king.
Ni tillkännager att de endera måste ge sig av frivilligt eller fängslas och därefter utvisas efter 18 månader.
You tell them that they must either leave voluntarily, or go to prison and then get deported after 18 months.
ge sig av (és: lägga ut, skjuta ut, sticka)
ge sig av (és: , bege sig)

Szinonimák (svédül) a(z) ge sig av szóra:

ge sig av
Swedish

Példamondatok a(z) "ge sig av" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishSedan kommer det fram att studenter inte kan ge sig av alls, att studier utomlands inte kommer på fråga.
Then it emerges that students cannot get away at all, that studying abroad is out of the question.
SwedishEftersom det saknas medel i de nya medlemsstaterna kan de i dag inte hindra sina bästa forskare från att ge sig av.
Because of this, farmers are demonstrating at the moment in the streets of Budapest against Hungary’ s government.
SwedishSå länge trycket från de kringliggande länderna förblir minimalt kommer generalerna inte att ge sig av i första taget.
As long as pressure from neighbouring countries remains minimal, the generals will be in no hurry to pack their bags.
SwedishEftersom det saknas medel i de nya medlemsstaterna kan de i dag inte hindra sina bästa forskare från att ge sig av.
Today, because of lack of funds in the new Member States, they are not able to prevent the loss of their best researchers.
SwedishSka unge herrn ge sig av?
SwedishVad gör vi för att hejda ökenspridningen som tvingar hundratals afrikaner att fly till eländiga kåkstäder eller att, med risk för sina liv, ge sig av till ett inbillat europeiskt paradis?
What do we do to stop desertification, which is driving hundreds of African to flee into squalid shanty towns or to set out, even at the risk of their lives, for an imagined European El Dorado?