svéd-angol fordítás erre a szóra: göra åt

SV

"göra åt" angol fordítás

SV göra åt
volume_up
{ige}

göra åt (és: åtgärda)
Jag undrar därför vad ministerrådet tänker göra åt fiskeriavtalet.
I wonder, therefore, what the Council is intending to do about the fisheries agreement.
Frågan är vad jordbrukarna och konsumenterna skall göra åt detta?
The question is what will farmers and consumers do about this?
Och vad kommer det brittiska ordförandeskapet att göra åt detta?
And what is the British Presidency going to do about this?

Hasonló fordítások a(z) "göra åt" szóra angolul

göra ige
göra
English
åt prepozíció
English
äta ige
AT főnév

Példamondatok a(z) "göra åt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishMen nu har vi chansen att göra något åt kemikalierna, och vi bör ta den chansen.
But we now have a chance to act on chemicals, and we should seize that chance.
SwedishMedlemsstater måste göra något åt detta: vi borde påminna dem om att göra det.
The Member States must do something about this: we should remind them to do so.
SwedishVilka åtgärder tänker rådet vidta för att göra något åt denna tragiska situation?
What action will the Council take to do something about this tragic situation?
SwedishVad tänker man göra åt detta den dag då Schengenavtalet blir en del av EG-rätten?
What are we considering doing in the case of Europol so that this is not repeated?
SwedishÄr hon villig eller redo att göra någonting åt detta genom att införa en ny lag?
Is she willing or ready to do anything about it as regards the introduction of a law?
SwedishDärför måste vi börja med att göra något åt det, på nationell och europeisk nivå.
We should try and do something about that, both at national and at a European level.
SwedishTillväxt, eftersom utan den kan vi inte göra något åt de sociala problemen.
Growth, because, without it, we will be unable to take up the social challenge.
SwedishÄr kommissionen medveten om det här problemet och vad avser kommissionen göra åt det?
Is the Commission aware of this problem and what measures does it plan to take?
SwedishDet är uppenbart att vi måste göra någonting åt utsläppen från denna typ av maskiner.
Obviously, we must do something about the emissions from machines of this type.
SwedishDet finns det särskilda skäl till, men vi måste göra något åt det.
There are specific reasons for this, but something must be done about the matter.
SwedishNi måste göra någonting åt detta. Samordning och därefter stöd måste garanteras.
You must do something about this; coordination and hence assistance need to be assured.
SwedishOlyckligtvis är min motståndare nu Viviane Reding som inte kan göra någonting åt det.
Unfortunately, my adversary is now Mrs Reding who cannot do anything about it.
SwedishDetta måste det göras någonting åt, och Europeiska unionen kan göra något åt det.
Something has to be done about this, and the European Union is in a position to do it.
SwedishJag vädjar än en gång till er att göra någonting åt detta så snart som möjligt.
I again appeal to you, as a matter of urgency, to do something about this.
SwedishVi har alla samma målsättning - passagerarsäkerheten - så låt oss göra något åt det.
We all have one common cause - passenger security- so let us get on with it.
SwedishDet är fortfarande en vanlig företeelse som jag anser att vi måste göra något åt.
So that is still a common phenomenon and I think we have to work on that.
SwedishDen europeiska modellen försöker exempelvis att göra något åt de växande klyftorna.
This European model, for example, seeks to combat the growing inequalities.
SwedishSlutligen har jag två konkreta förslag - om vi verkligen vill göra något åt saken.
Finally, if we really want to do something, I have two concrete proposals.
SwedishVi måste verkligen gripa denna unika chans att göra något åt framtidens problem.
We have to grab this unique chance with both hands to tackle the problems of the future.
SwedishNär kommer man att göra någonting åt vattenproblemet i det här området egentligen?
When will something finally be done about the water problem in our region?