svéd-angol fordítás erre a szóra: gå ifrån

SV

"gå ifrån" angol fordítás

SV gå ifrån
volume_up
{ige}

gå ifrån (és: lämna, överge, ge upp, svika)
Vi kan inte ifrån Oslo och söka en annan verklighet.
We cannot abandon Oslo in the search for another reality.
Ryssland måste å sin sida visa att det är villigt att ifrån protektionistiska åtgärder som tullunionen med Kazakstan och Vitryssland.
On the other hand, Russia must show its willingness to abandon protectionist measures such as the customs union with Kazakhstan and Belarus.
När det gäller andra frågor måste vi för det första inta en försiktig inställning när det gäller att ifrån mjölkkvotssystemet 2015.
On other issues, firstly we need to take a cautious approach to abandoning the milk quota system in 2015.
gå ifrån (és: lämna, överge, avsegla, lägga)

Szinonimák (svédül) a(z) gå ifrån szóra:

gå ifrån
Swedish

Példamondatok a(z) "gå ifrån" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVarje land kan ifrån det åtagande som gjorts mellan de 14 länderna.
Any country can disassociate itself from the declaration made by the 14 countries.
SwedishAtt kalla det för toppmöte för sysselsättning var att ifrån syftet.
To call it the Employment Summit, however, would be to depart from its real purpose.
SwedishMina damer och herrar, vi vet helt säkert att det var en hårsmån ifrån att omkull.
It came within a whisker - and we know this for certain, ladies and gentlemen - of failing.
SwedishI slutsatserna talas det om att ifrån exceptionella stödåtgärder vid ett lägligt tillfälle.
The conclusions talk about a timely exit from exceptional support measures.
SwedishOch detta när ett ökande antal europeiska länder beslutar att ifrån kärnkraften.
And this at a time when an increasing number of European countries are deciding to get out of nuclear power.
SwedishJag tycker även att vi bör ifrån den svartvita åsikten att asyl bara leder till missbruk.
I should also like us to move away from the black and white idea of asylum, where it is said to lead only to abuse.
SwedishMed tanke på detta anser jag att den framtida sammanhållningspolitiken inte får ifrån följande principer:
With this in mind, I feel that future cohesion policy must not stray from the following principles:
SwedishVi kan inte tillåta oss att ifrån vårt ansvar.
We cannot afford to duck our responsibilities here.
SwedishVi måste ifrån den protektionism och de snedvridande marknadsåtgärder som är inbyggda i det nuvarande systemet.
We must move away from protectionism and the market-distorting measures that are built into the current system.
SwedishJag ber därför kommissionen att ifrån sin dogmatiska ståndpunkt och dra tillbaka sin anmälan till EG-domstolen.
I therefore call on the Commission to renounce its dogmatic position and to withdraw its charges at the Court of Justice.
SwedishFör det andra måste vi ifrån oljan.
As a second point, we must move away from oil.
SwedishKroatien förefaller vara berett att ifrån sitt förflutna, till exempel genom att stödja återvändande krigsflyktingar.
Croatia seems to be prepared to move away from its past, for example by providing support for returning war refugees.
SwedishJag kan bara varna för att ifrån det.
I can only warn against deviating from it.
SwedishNär det gäller andra frågor måste vi för det första inta en försiktig inställning när det gäller att ifrån mjölkkvotssystemet 2015.
On other issues, firstly we need to take a cautious approach to abandoning the milk quota system in 2015.
SwedishVi måste i stället ange när vi skall ifrån det.
It is also wrong to cling to the instrument of export promotion; instead, we need to indicate when we will finish with this.
SwedishSamtidigt måste vi ifrån den grannskapspolitik av traditionellt snitt som vi har bedrivit under de senaste åren.
We should make our position on this matter quite clear, not only to gain public support, but also to develop strategic positions.
SwedishNigel, av ifrån din brors huvud.!
SwedishSamtidigt måste vi ifrån den grannskapspolitik av traditionellt snitt som vi har bedrivit under de senaste åren.
At the same time, we must ensure that we move on from the traditional model of neighbourhood policy that we have pursued in recent years.
SwedishVår uppgift är att inte låta rådet vid den andra behandlingen få oss att ifrån det som vi beslutade vid den första behandlingen.
Our task is to ensure that at second reading we do not allow the Council to deprive us of what we agreed at first reading.
SwedishSluta upp med att ifrån mig.