svéd-angol fordítás erre a szóra: främre

SV

"främre" angol fordítás

SV främre
volume_up
{melléknév}

främre (és: fram-)
främre (és: för-, belägen framtill)
främre
. ~~~ Det var en herre här på främre raden som utbrast: "Mmm."
(Piano) There was a gentleman in the front row who went, "Mmm."
It's in the front closet.
Istället för att gå in i benet dussintals gånger, går vi in endast en gång, i främre delen av höften eller bakdelen av höften.
Instead of entering the bone dozens of times, we enter just once, into the front of the hip or the back of the hip.

Példamondatok a(z) "främre" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishMot bakgrund av denna serie selektiva mord som har begåtts i Främre Asien undrar jag följande:
With regard to this targeted assassination campaign unleashed in the Middle East:
SwedishJag tycker att för oss européer är det Främre Orienten.
But I thought that for us, as Europeans, the area in question was the Near East.
SwedishFrämre Orienten och Mellanöstern har alltid kännetecknats av mångfald och samlevnad mellan religiösa minoriteter.
The Near and Middle East regions have always been an area of diversity and cohabitation of religious minorities.
SwedishDärför måste vi göra Europeiska unionen till en etisk referenspunkt för vad som händer i Främre Orienten.
And in order to do so, the European Union must become an ethical point of reference for what is happening in the Near East.
SwedishHur det än är med den saken kräver situationen i Mellanöstern och Främre orienten mer än någonsin att vi är vaksamma.
Be that as it may, the situation in the Middle East and in the Near East requires us to be more vigilant than ever.
SwedishI Frankrike kallar vi det Främre orienten.
In French it is what we call the Near East.
SwedishDet finns ett område i den främre delen av detta gyrus där tänder och ögon är representerade.
But if there is an abnormal activity in the fusiform gyrus, they may hallucinate faces, and this is exactly what you find in some of these people.
SwedishEU har utfäst sig att stödja länderna i Nordafrika, Främre orienten och Mellanöstern i deras demokratiseringsprocess.
Europe has pledged to support the countries of North Africa, the Near East and the Middle East in their democratic process.
SwedishKashmir har sedan urminnes tider fungerat som en mötesplats och förbindelselänk mellan Främre Asien, Centralasien och Sydasien.
Since time immemorial, Kashmir has been a bridging point and intersection between the Near East, Central Asia and South Asia.
SwedishEnligt min uppfattning är Främre Orienten, dit jag nu tänker vända min uppmärksamhet, en bra måttstock för att mäta detta.
To my mind, a good yardstick against which to judge this is the case of the Near East, to which I am now going to turn my attention.
SwedishVi tror på Europa, har man sagt till oss, och det ligger i Europas intresse att vara en politisk partner i Mellanöstern och Främre Orienten.
"We have confidence in Europe," they said, "and a political partnership with the Middle and Near East would benefit Europe."
SwedishVi måste också uppnå fredliga lösningar i Främre Orienten och Mellanöstern, där det finns ett flertal gemensamma intressen och värderingar.
We must also arrive at peaceful solutions in the Near and Middle East, where there is a cluster of common interests and values.
SwedishVi tror på Europa, har man sagt till oss, och det ligger i Europas intresse att vara en politisk partner i Mellanöstern och Främre Orienten.
" We have confidence in Europe, " they said, " and a political partnership with the Middle and Near East would benefit Europe. "
Swedish(LT) Europeiska unionen har under senare år i stor utsträckning fördjupat sina förbindelser med och ökat sitt inflytande i länderna i Främre orienten.
(LT) In recent years, the European Union has greatly strengthened its relations and influence in the countries of the Near East.
SwedishTrots att man geografiskt sett är en del av Främre Asien känner sig armenierna, för övrigt även georgierna, innerst inne som européer.
Although it is geographically part of the Near East, the people of Armenia - and of Georgia, incidentally - feel themselves to be European at heart.
SwedishÅ ena sidan - och det är inte dåligt - har processen fortsatt, trots de negativa faser som fredsprocessen i Främre Orienten har gått igenom.
On the one hand - and this is no small thing - the process has continued, despite the negative factors that have affected the Middle East peace process.
SwedishVi har dragit tillräckligt många lärdomar av de militära äventyr vi har bevittnat, från Främre Orienten och Mellanöstern till Afghanistan och andra platser.
We have drawn enough lessons from the military adventures we have witnessed, from the Near and Middle East to Afghanistan and a few other places.
SwedishDen centrala faktorn i denna alltför breda debatt bör vara situationen i Nordafrika och Främre orienten.
(ES) Madam President, Baroness Ashton, ladies and gentlemen, the central factor in this overly broad debate should be the situation in North Africa and the Near East.
SwedishSocialdemokratin har under mer än hundra år kämpat för tanken på en omfördelande och solidarisk socialstat - nu går den i det främre ledet för att ta död på den.
For more than a hundred years, social democracy has fought for a redistributive welfare state based on solidarity. Now it is at the forefront of the campaign to dismantle it.
SwedishDet har talats mycket om resurser här, om Fjärran Östern och Främre Orienten, men jag skulle vilja ställa en fråga som handlar om hur vi skall komma till rätta med romproblematiken.
Much has been said here about money, about the Far East and the Near East, but I should like to direct my question towards a resolution of the Roma problem.