svéd-angol fordítás erre a szóra: formatera

SV

"formatera" angol fordítás

SV formatera
volume_up
[formaterade|har formaterat] {ige}

formatera
Du kan formatera celler med ett talformat som framhäver negativa tal med röd färg.
You can formats cells with a number format that highlights negative numbers in red.
Formatera sidnumren i styckeformatmallen för sidfoten om du vill.
If you want, you can format the page numbers in the Paragraph Style of the footer.
Om du vill formatera hela utskriftssidan väljer du Format - Sida.
To apply formatting attributes to an entire sheet, choose Format - Page.

Példamondatok a(z) "formatera" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDu har följande möjligheter att formatera om text till stora eller små bokstäver.
You have the following options for re-formatting text in uppercase or lowercase.
SwedishFormatera cellen med bakgrundsfärgen ljusröd och kalla mallen för " Under ".
Assign a different background color for the cell and a name (e.g., " Below ").
SwedishObjektlisten för markerade objekt innehåller de funktioner som är viktigast för att du ska kunna formatera och justera dessa objekt.
The object bar contains important formatting and aligning functions for selected objects.
SwedishOm en cell i tabellen är aktiverad, så visar den här menyn kommandona som behövs för att formatera element i tabellen.
If a sheet cell is activated then you see the commands for formatting the elements contained in the sheet.
SwedishDu kan formatera de enskilda elementen i diagrammen via snabbmenyerna respektive de normala menyerna och symbollisterna.
The individual elements of the charts can be formatted by using their context menus or the normal menus and the toolbars.
SwedishNär ramar är markerade innehåller objektlisten de viktigaste funktionerna som du behöver när du ska formatera och justera ramar.
When frames are selected, the object bar provides the most important functions for formatting and positioning frames.
SwedishDu vill skriva texten " Detta är skrivet i fetkursiv " och formatera ordet "fetkursiv " motsvarande när du skriver.
Suppose you want to type the words " This is written in bold italic ", and set the last two words to bold italic as you are typing.
SwedishNär objekt är markerade innehåller objektlisten de viktigaste funktionerna som du behöver till att formatera och justera objekt.
The toolbar that appears when objects are selected contains the most important functions for formatting and positioning objects.
SwedishOm du till exempel dubbelklickar på färgförhandsvisningen i förklaringen så kan du automatiskt formatera alla tillhörande datapunkter på nytt.
For example, if you double-click on the color preview in the legend, you can automatically reformat all relevant data points.
SwedishDu bör helst formatera slutnotstexten med hjälp av formatmallar, så att alla slutnoter i dokumentet (eller dokumenten) får ett enhetligt utseende.
The endnote text is best formatted with templates to ensure that all endnotes have a uniform appearance in your document (or your documents).
SwedishKommandona för att till exempel redigera, se, placera, formatera och skriva ut ett dokument eller dokumentets innehåll, går bara att använda om dokumentet är öppet och aktivt.
The commands, which can be used for editing, viewing, sequencing, formatting and printing, etc. a document or its contents, can only be called up if the document is open and acitve.