svéd-angol fordítás erre a szóra: foga samman

SV

"foga samman" angol fordítás

SV foga samman
volume_up
{ige}

foga samman (és: fästa, bli vän, belasta, hålla ihop)
foga samman (és: anknyta, associera, ansluta, förena)

Hasonló fordítások a(z) "foga samman" szóra angolul

foga ige
samman melléknév
English
samma melléknév
English
samma számnév
English
föga melléknév
English
föga határozószó
English

Példamondatok a(z) "foga samman" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet är mycket viktigt att öka insynen och foga samman emittenternas och investerarnas intressen i värdepapperiseringsprocesser.
It is vital to bring in more transparency and align the interests of issuers and investors in securitisation processes.
SwedishJag fortsätter alltså, om ni tillåter mig att ta upp tråden i min text, och om ni åtar er att foga samman de två inläggen.
Also, if you will allow me to take up the train of my text once more, and if you agree to my linking the two speeches together, I will continue.
SwedishVarför är inte medlemsstaterna bättre på att utnyttja detta material, för att försöka att på nytt foga samman ett EU som just nu har det svårt?
Why, therefore, do the Member States not take more advantage of this material in order to try to bind together again an EU that is being given a rough ride?
SwedishEn källa till ständiga svårigheter är att foga samman de frågor som hör till den första pelaren och de medel som anses tillhöra den tredje pelaren.
Mainstreaming matters that come under the first pillar with those regarded as coming under the third pillar is proving a source of constant difficulties.
SwedishVi vill få den genen att inte slå till, och foga samman de där händerna, så vi kan få en kyckling som kläcks med en tre-fingrad hand, liksom archaeopteryxen.
We want to stop that gene from turning on, fusing those hands together, so we can get a chicken that hatches out with a three-fingered hand, like the archaeopteryx.
SwedishVi behöver fördjupa den inre energimarknaden, bygga och foga samman förbindelser mellan nätverk, säkerställa energisolidariteten och placera konsumenten i centrum.
We need to deepen the internal energy market, build and forge links between networks, ensure solidarity on energy and put the consumer at the centre of our concerns.
SwedishGivetvis kommer ingen modell att kunna antas i sin helhet, men man kan möjligen välja ut olika delar ur olika modeller, foga samman dem och anpassa dem till Kosovos behov.
Obviously none of these models could be taken over in its entirety, but perhaps various components of some of them could be singled out, put together and usefully adapted for Kosovo.

Más szótárak