svéd-angol fordítás erre a szóra: fallande


Erre gondoltál: fällande, fall
SV

"fallande" angol fordítás

EN
EN

SV fallande
volume_up
{semlegesnem}

fallande (és: nedgång, fall, sluttning, minskning)
Jag jämförde då kurvan för den årliga minskningen med ett fallande löv.
At the time, I compared the curved line of the year-on-year decline to a falling leaf.
Tendensen är alltså fallande, men minskningen är inte linjär.
The trend may be declining, but not in a straight line.
I båda enas man om att åldrande och fallande födelsetal är en följd av social och ekonomisk utveckling.
Both agree that ageing and declining birth rates are the result of social and economic development.

Szinonimák (svédül) a(z) fallande szóra:

fallande

Példamondatok a(z) "fallande" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishKraften hos de fallande stålbalkarna och annat skräp krossade sätena nedanför.
The force of the falling steel beams and other debris crushed the seats below.
SwedishKlicka här om sorteringen ska ske fallande, dvs från Ö till A och från 9 till 0.
Choose this option to sort beginning with the highest value, i.e. from Z to A or 9 to 0.
SwedishNu kommer Brasilien att drabbas av kreditkrisen och fallande råvarupriser.
Brazil will be hit now by the credit crunch and the fall in commodity prices.
SwedishVi har talat om fallande priser, lägsta möjliga priser och lägsta någonsin i åratal.
We have been talking about falling prices, lowest possible prices and all-time lows for years.
SwedishGenom att klicka på den här ikonen sorterar du data i det markerade fältet i fallande ordning.
Click this icon to sort the data of the selected field in descending order.
SwedishMed ikonerna sorterar du de markerade cellerna stigande eller fallande.
Use the icons to sort the selected cells (ascending or descending).
SwedishNötköttsindustrin i Storbritannien har för närvarande drabbats av fallande priser fritt gård.
The beef industry in the United Kingdom is currently experiencing a fall in farm-gate prices.
SwedishData i det markerade fältet sorteras i fallande ordning när du klickar på den här ikonen.
Text fields are sorted alphabetically (Z-A), number fields in numerically descending order (9-0).
SwedishDe europeiska regeringarna påverkas av fallande intäkter och krav på att återbetala stora skulder.
European governments are affected by falling revenues and the need to repay large debts.
SwedishOm Du markerar det här alternativet görs en fallande sortering, dvs från Ö till A och från 9 till 0.
Choose this option to sort beginning with the highest value, i.e. from Z to A or 9 to 0.
SwedishHär anger Du om sorteringen ska ske i stigande eller fallande ordning.
Specify here the sort order (either ascending or descending).
SwedishOm Du har markerat det här alternativet görs sorteringen fallande, dvs från Ö till A och från 9 till 0.
Choose this option to sort beginning with the highest value, i.e. from Z to A or 9 to 0.
SwedishOm detta alternativ valts sker sorteringen i fallande ordningsföljd, dvs från Ö till A och 9 till 0.
Sorts beginning with the highest value, i.e. from Z to A or 9 to 0.
SwedishMinskad produktion och fallande priser har åtföljts av ökad import och ökade produktionskostnader.
A fall in production and consumption has been accompanied by a rise in imports and production costs.
SwedishSorterar tabellen efter namn i fallande alfabetisk ordning.
Sorts the table in descending order based on the table names.
SwedishI båda enas man om att åldrande och fallande födelsetal är en följd av social och ekonomisk utveckling.
Both agree that ageing and declining birth rates are the result of social and economic development.
SwedishFallande ekonomiska indikatorer var en realitet i fjol i många länder och inte bara i vår region.
Falling economic indicators were a reality of the last year in many countries, and not only in our region.
SwedishTendensen är alltså fallande, men minskningen är inte linjär.
The trend may be declining, but not in a straight line.
SwedishFallande födelsetal, det gradvisa åldrandet och en utdöende befolkning är de allvarligaste problemen i dag.
A falling birth rate, gradual ageing and dying out of population are the most serious problems today.
SwedishSchejk Zayed lyckades ganska bra med det, och förde sitt land upp hit trots fallande oljepriser.
And Sheikh Sayed did that in a fairly good way. ~~~ In spite of falling oil prices, he brought this country up here.