svéd-angol fordítás erre a szóra: förståndshandikapp

SV

"förståndshandikapp" angol fordítás

SV förståndshandikapp
volume_up
{semlegesnem}

1. gyógyászat

Det är särskilt oroväckande med dödsdomar mot minderåriga och människor med psykiska funktionshinder eller förståndshandikapp.
The imposition of the death penalty on minors and on persons with mental or intellectual disability causes particular concern.

Példamondatok a(z) "förståndshandikapp" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishFASD är den främsta orsaken till icke genetiskt betingade förståndshandikapp i västvärlden och den enda orsak som man kan förebygga till 100 procent.
Foetal Alcohol Spectrum Disorder is the biggest cause of non-genetic mental handicap in the western world and the only one that is 100 % preventable.
SwedishSärskild uppmärksamhet krävs vad beträffar skyddet för personer som är oförmögna att ge sitt samtycke, till exempel barn eller människor med ett förståndshandikapp.
Special attention must be given to protecting people who are incapable of giving their informed consent, such as children and the mentally handicapped.
SwedishMed människor i pensionsåldern och framför allt människor i hög ålder, över 85 år, som inte längre klarar sig själva, med motoriska handikapp och förståndshandikapp.
This population now includes the third, and in particular, the fourth age, those over the age of 85, with loss of autonomy, motor and cerebral handicaps and extreme ageing.
SwedishAnsiktsabnormaliteter, mikrocefali, neurologiska problem med agitation, beteendestörningar, kognitiva problem eller till och med förståndshandikapp - detta är några av riskerna för barnet.
Facial abnormalities, microcephaly, neurological problems with agitation, behavioural problems, cognitive problems or even mental retardation: these are some of the risks for the child.