svéd-angol fordítás erre a szóra: förolämpande

SV

"förolämpande" angol fordítás

SV förolämpande
volume_up
{melléknév}

förolämpande (és: aggressiv, sårande, offensiv, motbjudande)
Detta innehåll är upprörande och förolämpande för miljontals polacker.
This type of content is scandalous and offensive to millions of Poles.
Jag anser att denna anklagelse var både oacceptabel och förolämpande.
I find that accusation unacceptable and offensive.
Det förolämpar dem som försöker förbättra situationen och därför är det förolämpande för många.
It insults those who are trying to improve a situation and therefore it is offensive to many.

Példamondatok a(z) "förolämpande" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishPollack använde ordet " förolämpande" , och här har vi nog kommit fram till kärnan.
Mrs Pollack used the word 'insulting' , and this is the crux of the matter.
SwedishPollack använde ordet " förolämpande ", och här har vi nog kommit fram till kärnan.
Mrs Pollack used the word 'insulting ', and this is the crux of the matter.
SwedishDet är mycket förolämpande och arrogant av er att behandla parlamentet på det sättet!
It is highly insulting and arrogant of you to be treating the House in this manner!
SwedishDet är verkligen ett oacceptabelt beteende - det är både förolämpande och ärekränkande.
That is truly unacceptable behaviour; it is insulting as well as calumnious.
SwedishSådana antaganden är knappast objektiva och ibland helt enkelt förolämpande.
Such assumptions are hardly objective and sometimes simply insulting.
SwedishJag tycker alltså inte att José Happarts förslag är varken särskilt förolämpande eller hädande.
I do not therefore feel that Mr Happart's proposal is so outrageous or so blasphemous.
SwedishOm man inte har humor kan man till och med tycka att det är förolämpande.
Someone with no sense of humour might even think it was insulting.
SwedishFör det andra tycker jag att ändringsförslag 4 helt enkelt är förolämpande.
Secondly, I find Amendment 4 quite simply insulting.
SwedishJag anser att detta förfarande är högst förolämpande för kammaren.
I consider this procedure to be most insulting to the House.
SwedishDe är - nå, jag vill inte bli förolämpande igen, men jag förolämpar dem inte av personliga skäl.
They are - well, I do not want to insult anyone again, but it is nothing personal when I insult you.
SwedishJag vill inte verka grym men detta är förolämpande.
I don't mean to some harsh, but frankly this is a Iittle insulting
SwedishJag inser dock att min kommentar kan ha uppfattats som förolämpande och vill därför dra tillbaka den.
The rules cannot be reformed and reforms are not carried out when there is no respect for the procedure.
SwedishJag inser dock att min kommentar kan ha uppfattats som förolämpande och vill därför dra tillbaka den.
However, I accept that my remark might have appeared insulting and I would therefore like to withdraw it.
SwedishKarel de Gucht, jag anser att det är nästintill förolämpande att säga att vi avser att halvera hungern till 2050.
Mr de Gucht, when we say that we intend to halve hunger by 2050, I find this almost insulting.
SwedishDet är förolämpande att den ekonomiska krisen används som en förevändning för att minska stödet till jordbrukarna.
It is insulting that the economic crisis is being used as a pretext to cut benefits to farmers.
SwedishDen kvot som tilldelades Polen var förolämpande låg.
The quota allocated to Poland was insultingly low.
SwedishKammaren har behandlats på ett förolämpande och förödmjukande sätt under hela denna process.
Mr President, this House has been treated in an insulting and almost humiliating way throughout this whole process.
SwedishAlla medlemsstater är likvärdiga här och Turkiet kan därför inte bara strunta i demokratin på detta förolämpande sätt.
All countries are equal here and Turkey cannot therefore cock a snook at democracy in this insulting manner.
SwedishVi blir förda bakom ljuset av Thailands rättsliga myndigheter och denna förolämpande behandling får inte fortsätta längre.
We are being taken for a ride by the Thai legal authorities and this humiliation should not persist any longer.
SwedishÅtgärden vidtogs för att förhindra folk från att ta del av misstänkta förolämpande uttalanden om islam eller om profeten Muhammed.
The measure was taken to prevent people from learning about alleged insulting remarks on Islam or the prophet Mohammed.