svéd-angol fordítás erre a szóra: förolämpa

SV

"förolämpa" angol fordítás

SV förolämpa
volume_up
{ige}

förolämpa (és: skymfa, förnärma)
Vi skall inte förolämpa vare sig den ene eller den andre; det skulle vara att förolämpa freden.
To insult either of them would be to insult the peace process.
Det är fel att förolämpa minnet av så många offer för förintelsen på detta sätt.
It is wrong to insult the memory of so many victims of the holocaust in this way.
Vi skall inte att förolämpa kommissionen i det här avseendet.
We will not insult the Commission in such a way.
förolämpa (és: såra, kränka, förnärma, bryta mot)
Men jag ville inte på något sätt förolämpa ledamoten, vars meritförteckning talar för sig själv.
But in no way did I mean to offend the Honourable Member, whose record speaks for itself.
Det kanske är oklokt att förolämpa honom.
Perhaps it is not wise to offend him.
Men jag menade absolut inte att förolämpa någon från Luxemburg eller vad det nu gäller.
But I certainly had no intention of offending anyone in Luxembourg or anything of the sort.
förolämpa (és: skymfa, nonchalera)
Jag säger inte detta för att förolämpa kommissionen eller dess personal, utan för att säga att vi måste samarbeta för att åstadkomma vad Ruffolo på ett så föredömligt sätt har påbörjat.
I say this not to slight the Commission or their staff but to say that cooperation is needed in order to achieve what Mr Ruffolo, in such an exemplary manner, has set out.
förolämpa (és: nedsätta, slå, puckla på, drämma)

Szinonimák (svédül) a(z) förolämpa szóra:

förolämpa

Példamondatok a(z) "förolämpa" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishMen jag menade absolut inte att förolämpa någon från Luxemburg eller vad det nu gäller.
But I certainly had no intention of offending anyone in Luxembourg or anything of the sort.
SwedishAtt förolämpa eller förödmjuka någon handlar inte om yttrandefrihet, det är faktiskt ett brott.
For my part, I applaud the rapporteur's clarification that racism is not an opinion.
SwedishDet var absolut inte min mening att förolämpa herr Galeote, tvärtom.
In no way have I tried to call Mr Galeote a thief.
SwedishAtt förolämpa och tvinga Irlands folk är oacceptabelt.
Insulting and coercing the people of Ireland is unacceptable.
SwedishGivetvis kan det aldrig vara tillåtet att hota eller förolämpa andra människor, särskilt inte av rasistiska skäl.
Naturally, threatening or insulting other people, particularly for racist reasons, can never be allowed.
SwedishJag hävdar med andra ord rätten att fritt uttrycka sina egna åsikter, även om det kan förolämpa någon.
I therefore maintain that it should be possible to express one's opinions freely, even if this means giving offence.
SwedishJag hävdar med andra ord rätten att fritt uttrycka sina egna åsikter, även om det kan förolämpa någon.
I therefore maintain that it should be possible to express one' s opinions freely, even if this means giving offence.
SwedishAtt förolämpa eller förödmjuka någon handlar inte om yttrandefrihet, det är faktiskt ett brott.
Insulting or humiliating someone is not a matter of exercising freedom of expression; it is nothing short of a criminal offence.
SwedishJag hade inte för avsikt att förolämpa er grupp.
SwedishGivetvis kan det aldrig vara tillåtet att hota eller förolämpa andra människor, särskilt inte av rasistiska skäl.
In certain Member States, including my own, freedom of expression and freedom of the press are enshrined in the constitution.
SwedishMen kanske också - och detta är kanske mer beklagansvärt enligt min åsikt - på grund av rädsla för att förolämpa dagens Ryssland.
But also, perhaps - and perhaps more regrettably, in my view - because of a fear of offending modern-day Russia.
SwedishMedielagen kan och bör så klart kritiseras, och det kan jag acceptera som något naturligt, men man får inte förolämpa en hel nation.
Of course the media law can and should be criticised, and I accept this as natural, but a nation should not be insulted.
SwedishBeror det på att ordförandeskapet fruktar att förolämpa Förenta staterna genom att säga något som det landet skulle ta illa upp för?
Is it because that presidency is afraid of offending the United States by saying something at that country would take offence?
SwedishMin far är lätt att förolämpa.
SwedishJag vet inte hur de översatte mina ord, men hur som helst var inte min avsikt att förolämpa er, inte på något sätt.
I do not know what the interpreter said, but under no circumstances did I mean that I had a problem with you, not by any stretch of the imagination.
SwedishJag vill bara säga att man kan föra en debatt utan att stämpla människor och utan att förolämpa dem och förödmjuka dem.
Mr President, I would simply like to say that it is possible to have a debate without stigmatising people and without insulting and humiliating them.
SwedishBeror det på att ordförandeskapet fruktar att förolämpa Förenta staterna genom att säga något som det landet skulle ta illa upp för?
As Commissioner Patten said, it is up to the Council to raise this matter with the United States, and the EU Council has failed abysmally to do so on any occasion.
SwedishJag kan berätta varför: Därför att det har saknats ett samordnat och konsekvent internationellt förhållningssätt av rädsla att förolämpa Putin och de allierade.
I will tell you why; because there has been a lack of co-ordinated and consistent international approach for fear of offending Mr Putin and allies.
SwedishVi kan ju inte fråga eller kanske förolämpa kommissionen, för det har skett en maktförskjutning som innebär att kommissionen och parlamentet numera sitter i samma båt gentemot rådet.
The point is that we cannot ask - or indeed complain about - the Commission because there has been a shift of power: the Commission and Parliament are now in the same boat with regard to the Council.