svéd-angol fordítás erre a szóra: förena sig

SV

"förena sig" angol fordítás

SV förena sig
volume_up
{ige}

förena sig (és: sluta sig samman)
Ska Europa få en chans att överleva genom att samarbeta, genom att förena sig och använda demokratiska befogenheter och vägledning, eller ska vi försvinna som européer i den globala ordningen?
Does Europe have a chance of survival, by working together, by combining forces and giving them democratic authority and guidance, or will we as Europeans disappear in the global order?
förena sig (és: förena sig med)
Samtidigt uppmanar vi våra internationella parter att förena sig med oss i detta arbete.
At the same time, we are exhorting our international partners to join the common endeavour.
Tiden är nu mogen för Nato att förena sig med koalitionens styrkor.
Surely the time has come for Nato to join with the Coalition forces.
Mandatet måste få stöd genom nödvändig finansiering till utvecklingsländerna som gör det möjligt för dem att förena sig med oss.
The mandate must be supported with the necessary funding of developing countries that will enable them to join with us.
förena sig (és: samlas, blandas, förenas, samla sig)
Bushregimen är därför ännu farligare och nationerna måste förena sig mot den ?
Hence, the Bush regime is even more dangerous and nations need to unite against it...
Bushregimen är därför ännu farligare och nationerna måste förena sig mot den?
Hence, the Bush regime is even more dangerous and nations need to unite against it...
Alla som är emot rasism i EU måste förena sig mot denna nya våg av hat och intolerans.
All those opposed to racism in Europe must unite together against this new wave of hatred and intolerance.

Példamondatok a(z) "förena sig" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishEn organisation som Bovag i Nederländerna skulle kunna förena sig med det synsättet.
An organization such as BOVAG in the Netherlands would concur with such a view.
SwedishDen nuvarande kommissionens främsta ansvar är därför att förena sig med medborgarna.
The first responsibility of the present Commission is, therefore, to connect with citizens.
SwedishDessa har gjort mycket genom att förena sig och organisera sig.
The families have achieved a good deal by grouping together and organising themselves.
SwedishVi önskar att dessa skall förena sig med oss för att uppnå två saker: konstitution och konvent.
We want them to become our allies in obtaining two things: a constitution and a convention.
SwedishAtt påstå sig förena affärssekretess med kampen mot korruptionen är detsamma som att ge sig på det omöjliga.
Trying to reconcile trade secrets with combating corruption is like trying to square the circle.
SwedishVästvärlden måste förena sig i kampen mot terrorismen.
The western world must stand united in combating terrorism.
SwedishNationella politiska partier som vill förena sig europeiskt bör själva betala för detta - det vill säga dess medlemmar.
National political parties that wish to associate at European level should pay for that themselves - that is to say, their members should.
SwedishI ordets mycket reella bemärkelse har Vietnam aldrig erbjudits förmånen att förena sig med världen i stort, och dessa avtal ger äntligen det landet den rätten.
In a very real sense Vietnam has never been allowed the privilege of joining the wider world and these agreements give that country that right at long last.
SwedishEuropaparlamentet har åtagit sig att förena ökad konkurrens med de skyldigheter som är förenade med allmänna offentliga tjänster som värnar om sysselsättningen.
The European Parliament was confident of reconciling openness to competition with the obligation to provide a universal service in a manner which safeguards jobs.
SwedishPå så vis blir den inre marknaden representerad av ett EU-organ och EU-medborgarna får förena sig kring ett enskilt projekt, något som kommer att stärka EU-medlemskapet.
In this way, the Single Market is represented by a European body, which will allow European citizens to be federated around a single project and will strengthen European membership.
SwedishAv den anledningen är det riktigt att undersöka frågan om ett skydd av intressen av mer allmän och universell natur, och att på ett bättre sätt förena sig med rättssystemen inom de enskilda staterna.
For this reason, it is right to look at the issue of safeguarding common interests, and to establish better links with legal systems within the individual States.
SwedishSka Europa få en chans att överleva genom att samarbeta, genom att förena sig och använda demokratiska befogenheter och vägledning, eller ska vi försvinna som européer i den globala ordningen?
Does Europe have a chance of survival, by working together, by combining forces and giving them democratic authority and guidance, or will we as Europeans disappear in the global order?
SwedishLogiken med att förena sig med vissa länder genom i synnerhet bilaterala avtal får därför inte undergräva utvecklingen av en multilateral strategi, vilket en global vision kräver av oss.
The logic of associating with some countries through bilateral agreements in particular must therefore not undermine the development of a multilateral approach that a global vision requires of us.