svéd-angol fordítás erre a szóra: föremål

SV

"föremål" angol fordítás

SV föremål
volume_up
{semlegesnem}

1. általános

föremål (és: fråga, ämne, motiv, subjekt)
Den bör inte vara föremål för exklusiva skydds- och exploateringsrätter.
It should not be the subject of exclusive property and exploitation rights.
Denna aspekt kommer att vara föremål för ett separat initiativ från kommissionen.
This aspect will be the subject of a separate initiative by the Commission.
Det är också föremål för heta diskussioner om vad som är ekologiskt hållbart.
It is also the subject of controversial discussions on ecological justifiability.
föremål (és: objekt, mål, syfte, föremål för)
Barn och unga människor blir föremål för en hänsynslös exploatering.
Children and young people become the object of savage exploitation.
I Slovakien betraktas det inte som våldtäkt att våldtas med ett föremål.
In Slovakia, to be raped with an object is not considered rape.
Och det är ett föremål med fascinerande historier och historier som på inga sätt är över än.
And it's an object with fascinating stories and stories that are by no means over yet.
föremål (és: sak, ting)
volume_up
thing {fn} (object)
Men idag tror jag att detta föremål är en stor spelare i politiken i Mellanöstern.
But today, this thing is, I believe, a major player in the politics of the Middle East.
The oldest thing in the hoard.
Dessa korvliknande föremål är kromosomerna, och vi ska fokusera på dem.
These sausage-shaped things are the chromosomes, and we'll focus on them.

2. "för"

föremål
volume_up
matter {fn} (of)
Denna fråga har varit föremål för långa diskussioner inom talmanskonferensen.
The matter was discussed at length in the Conference of Presidents.
Detta kan nu bli föremål för granskning i den internationella brottmålsdomstolen.
This can now be a matter for examination in the International Criminal Court.
Det är en fråga som varit föremål för betydande oro från utskottet för industrifrågor.
It is a matter that has been of significant concern to the Industry Committee.

Szinonimák (svédül) a(z) föremål szóra:

föremål

Példamondatok a(z) "föremål" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishPVC bör som ämne bli föremål för en grundlig bedömning av den totala livscykeln.
PVC as a material needs to undergo a thorough assessment of its entire life-cycle.
SwedishDet kommer nog att bli föremål för diskussion, och även vi har några synpunkter.
There will doubtless be quite a debate on it, and we too have one or two comments.
SwedishLåt konstitutionen bli föremål för folkomröstning i alla länder, helst samma dag.
Put the Constitution to the vote in all the countries, preferably on the same day.
SwedishDessa förslag är för närvarande föremål för förhandlingar i rådet och parlamentet.
Those proposals are currently under negotiation in the Council and Parliament.
SwedishAtt känna igen föremål baserat på deras utseende är enkelt för de flesta människor.
Most people find it easy to recognise objects based on their visual appearance.
SwedishDet gör man för en rad saker: monument, föremål, för både det ena och det andra.
This is applicable to any amount of things: monuments, objects, you name it.
SwedishDetta är ett icke-tekniskt föremål, så socialisterna bör inte vara rädda för det.
This is a non-technological item, so the socialists should not be frightened of it.
SwedishHur stödjer kommissionen åtgärder mot odetonerade föremål från tidigare krig?
What is the Commission doing to support actions against Explosive Remnants of War?
SwedishSjukdomarna kan förmedlas genom luft, vätskor, kroppar, föremål eller insekter.
The disease could be carried in the air, in liquids, bodies, articles or by insects.
SwedishDet innebär att grannskapet blir föremål för motstridiga intressen och rivalitet.
This makes that neighbourhood an area of conflicting interests and rivalry.
SwedishRådet har inte tagit ställning till förslaget, som är föremål för överläggningar.
It has not yet been passed by the Council; it is at the consultation stage.
SwedishFrågan om vapenembargots framtid är fortfarande föremål för diskussion i rådet.
The issue of the future of the arms embargo is still under discussion in the Council.
SwedishFörfarandet med övergångsmekanismer och -instrument är inte föremål för diskussion.
The approach of using transitional mechanisms and instruments is not up for debate.
SwedishAktiva och intelligenta material och föremål är just sådana nya innovationer.
Active and intelligent materials and objects are just such new developments.
SwedishImporterade livsmedel kommer att bli föremål för importkontroller vid ankomsten.
Imported food and feed will be submitted to import controls upon arrival.
SwedishSå är det anmärkningsvärt ofta när ledande befattningshavare är föremål för utredning.
This is remarkably often the case where senior officials are under investigation.
SwedishJag tror inte att något ärende har varit föremål för politisk påverkan, absolut inte.
In no way do I believe that any cases have been politically influenced, not at all.
SwedishVi använde dom för att bygga en maskin som kunde faxa 3- dimentionella föremål.
We used them to build a machine that could fax three-dimensional objects.
SwedishVilka garantier företagen bör få är för närvarande föremål för diskussioner.
The guarantees which companies must be given are currently under discussion.
SwedishBuddistiska munkar har länge varit föremål för en särskild sorts förföljelse.
Buddhist monks have long been the target of a special kind of persecution.