svéd-angol fordítás erre a szóra: fördunkla

SV

"fördunkla" angol fordítás

SV fördunkla
volume_up
{ige}

Kvantitet får inte tillåtas fördunkla kvalitet och tydlighet.
Quantity cannot be allowed to cloud quality and clarity.
Vi får emellertid inte tillåta vårt motstånd mot våld att fördunkla vår respekt för och vårt skydd av mänskliga rättigheter.
However, we must not allow our opposition to violence to cloud our respect and protection of human rights.
Jag vill tacka föredraganden för att hon inte har låtit denna frågas känsliga natur fördunkla hennes balanserade förhållningssätt till ämnet.
I would like to thank the rapporteur that she did not allow the delicate nature of this issue to cloud her balanced approach to the subject.
En ändring av definitionen skulle fördunkla situationen och leda till onödig rättslig osäkerhet.
A change in the definition would obscure the situation and lead to unnecessary legal uncertainty.
Detta kan dock inte fördunkla verkligheten att Europa befinner sig i kris.
This, however, cannot obscure the reality that Europe is in crisis.
Detta kan dock inte fördunkla verkligheten att Europa befinner sig i kris.
This , however, cannot obscure the reality that Europe is in crisis.
fördunkla
fördunkla (és: förmörka)
fördunkla
fördunkla (és: utplåna, stryka ut, utrota, skymma)
fördunkla (és: dämpa, dämpas, fördunklas)
fördunkla (és: göra gulblek)
fördunkla (és: förvilla, komplicera)

Szinonimák (svédül) a(z) fördunkla szóra:

fördunkla
Swedish

Példamondatok a(z) "fördunkla" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishAndra prioriteringar eller överväganden tror vi skulle kunna fördunkla syftena.
Other priorities or considerations could, we believe, only muddy the waters.
SwedishEn ändring av definitionen skulle fördunkla situationen och leda till onödig rättslig osäkerhet.
One of the purposes of this revision of the regulation is to increase legal certainty.
SwedishOch även om betänkandet är kort så skall detta inte fördunkla det faktum att Tillich satsat mycket arbete och engagemang i det han gjort.
This short report by Mr Tillich hides the fact that its gestation has been frankly laborious, as well as alarming.
SwedishMen i punkt 13 i artikel 6a trasslar Duffs betänkande till problemet och lyckas fördunkla denna likväl enkla regel.
Paragraph 13 of Article 6(a) of the Duff report, however, confuses the problem and manages to complicate further this otherwise simple rule.
SwedishJag säger nio och ett halvt eftersom Cypern går med delat, men det är en oviktig detalj, som vi inte bör tillåta fördunkla Storeuropas glans.
I say nine-and-a-half because Cyprus is joining as a divided country, but that is an insignificant detail, which we should not allow to overshadow the glory of Great Europe.
SwedishDetta bör inte fördunkla de goda resultat som NAFTA skapar, som investeringsökningar och industriell modernisering; kort sagt, ett ekonomiskt uppsving.
That fact should not be allowed to detract from the good results being obtained with NAFTA, such as increased investment and industrial modernization - in short, economic awakening.
SwedishDet blir mer och mer tydligt att en av de mer betydande innovationerna i Maastrichtfördraget var att fördunkla rätten till att insända en framställning.
Madam President, it is becoming increasingly evident that one of the more significant innovations of the Maastricht Treaty was enshrining the right to submit a petition.