svéd-angol fordítás erre a szóra: förargelse

SV

"förargelse" angol fordítás

volume_up
förargelse {hímn. és nőn.}

SV förargelse
volume_up
{hím és nőnemű}

förargelse

Szinonimák (svédül) a(z) förargelse szóra:

förargelse

Példamondatok a(z) "förargelse" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet var, tror jag, källan till förargelse i hela den förra rapporten.
I think that was the stumbling block of the whole report the first time round.
SwedishEn annan punkt som väcker förargelse i betänkandet av d'Ancona är del B, motiveringen, .
Another point of irritation is part B, the explanatory statement contained in the d'Ancona report.
SwedishEn annan punkt som väcker förargelse i betänkandet av d ' Ancona är del B, motiveringen,.
Another point of irritation is part B, the explanatory statement contained in the d'Ancona report.
SwedishHemlighetsmakeriet väcker, milt sagt, förargelse.
The mystery shrouding the talks is, to put it mildly, a source of resentment.
SwedishEn liten summering förtydligar min förargelse.
Let me mention a few points to illustrate why I am so angry.
SwedishTill vissa människors förargelse verkar det som, har pressfrihet funnits i Spanien under en längre tid.
   Mr President, to some people’s annoyance it would seem, there has been press freedom in Spain for a long time.
SwedishI går väckte en minister från den italienska regeringen förargelse i parlamentet genom att påstå att det dominerades av homosexuella.
Yesterday, a Minister from the Italian Government offended this House by saying that it was dominated by gays.
SwedishJag förstår och delar parlamentets förargelse. Jag är arg, mycket tack vare att förslaget om ett helt nytt tillvägagångssätt var mitt.
I well understand Parliament's anger, indeed I share it, particularly as I had proposed a totally different method.
SwedishAlla förberedelser som kan klaras av redan i dag besparar oss förargelse och stress och gör projektet desto säkrare.
Any preparations which can be completed today will mean less worry and stress tomorrow and will make the whole project that much safer.
SwedishOch det var i detta ögonblick då jag var fylld med utmaning och förargelse över att vi faktiskt vet hur vi ska fixa detta problem.
And it was at that moment that I just was filled with the challenge and the outrage that actually we know how to fix this problem.
SwedishDet här betänkandet väcker egentligen inget annat än förargelse och det var enligt min åsikt meningslöst att ta upp det till behandling i plenum igen.
In short, all this report does is cause irritation, and I think it was pointless putting it before the House again.
SwedishLåt oss sakta men säkert hörsamma detta, för som jag sade så kan vi inte fortsätta att förorsaka förargelse bland en stor del av Europas medborgare.
Let us work steadily and relentlessly because, as I have said, we cannot continue to be a source of scandal for the citizens of Europe.