svéd-angol fordítás erre a szóra: färdriktning

SV

"färdriktning" angol fordítás

volume_up
färdriktning {hímn. és nőn.}

SV färdriktning
volume_up
{hím és nőnemű}

färdriktning
Det finns två brådskande och viktiga beslut som måste fattas när det gäller vår färdriktning.
There are two imminent and significant decisions to be made in terms of our direction of travel.
Så vi kan åtminstone enas om färdriktningen, även om vi inte håller med varandra helt och hållet om allting.
So at least we agree about the direction of travel, even if we do not completely agree on everything.

Példamondatok a(z) "färdriktning" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishBetänkandet stakar tydligt ut en ny färdriktning - ett grönare jordbruk.
The report clearly outlines a new direction - agricultural greening.
SwedishVi måste envist följa denna färdriktning som vi betraktar som grundläggande.
We must press on in that direction because we know it is vital.
SwedishDet är också Sveriges hållning, och vi vill gärna i Göteborg kunna peka ut denna färdriktning.
This is also Sweden's view, and we should like to be able to highlight this direction in Gothenburg.
SwedishDet är också Sveriges hållning, och vi vill gärna i Göteborg kunna peka ut denna färdriktning.
This is also Sweden' s view, and we should like to be able to highlight this direction in Gothenburg.
SwedishVi är bara två människor som reser i samma färdriktning.
We're just two people traveling in the same direction.
SwedishJag anser att kommissionens förslag har tappat den färdriktning som fanns i de två tidigare betänkandena.
In my view, the Commission's proposals have lost the direction which we had from the previous two reports.
SwedishFlera områden i protokollet är inte klargjorda ännu, man pekar bara ut en färdriktning.
Quite a few areas of the Protocol have still not been clarified. It is just the general thrust of it that is being delineated.
SwedishDet jag frågar er är hur vi kan byta färdriktning.
What I am asking you is how we can take a new direction.
SwedishDet beslut vi nu skall fatta får inte begränsa demokratin eller människors möjlighet att byta färdriktning i allmänna val.
The decision we are now to take must not restrict democracy or people's ability to change direction following general elections.
SwedishI det betänkande som läggs fram i dag fastställs en ny färdriktning för den gemensamma jordbrukspolitiken.
Mr President, Commissioner, the report presented today outlines a new direction for the common agricultural policy.
SwedishBeslut om huruvida vi skall ha konvent eller inte lär fattas i Laeken, men min förhoppning är att vi får rätt färdriktning i Göteborg.
The decision on whether or not to have a convention will be taken in Laeken, but it is my hope that we will move in the right direction in Gothenburg.
SwedishOm medlemsstaterna inte själva längre avgör fördragets utveckling, har de också tappat kontrollen över unionens färdriktning.
If the Member States are no longer able to decide the development of the treaty themselves, they will also have lost control over the direction in which the Union is going.
SwedishOch jag bör också beklaga att man från kommissionen inte tidigare tagit andra initiativ i syfte att uppnå en ändring av händelsernas förutsedda färdriktning.
And in this respect I must also express our regret that the Commission failed to adopt other initiatives earlier, to change tack in view of the events.
SwedishDet var ju FN-organets dåvarande generaldirektör, Pascal Lamy, som 1999 pekade ut en motsatt färdriktning, nämligen en kontrollerad globalisering.
It was the current Director-General of this United Nations body, Pascal Lamy, who indicated the path to follow in 1999: that, conversely, of controlled globalisation.
SwedishHär tas, också mellan raderna, de mest väsentliga frågorna upp, även om en färdriktning för framtiden som innefattar grundläggande sociala normer fortfarande saknas.
The fundamental questions are covered in it, as well as being scattered between the lines, even though our future direction, including basic social standards, is still missing.
SwedishVi måste alltså ha i åtanke att vi behöver en politik som är framsynt och som visar en färdriktning vad gäller hur EU vill utveckla Cartagenaprotokollet framöver.
We must therefore bear in mind that we need a policy that is far-sighted and that shows the general direction in which the EU wishes to develop the Cartagena Protocol in the future.
SwedishDen använder faktiskt ljuset från bakterierna att motbelysa sig själv med en antirov-anordning så att rovdjur inte ska kunna se dess skugga beräkna dess färdriktning och äta upp den.
It actually uses the light from the bacteria to counter-illuminate itself in an anti-predation device so predators can't see its shadow, calculate its trajectory, and eat it.
SwedishDet är ett faktum att det land som har världens största befolkning är en ekonomisk supermakt som kan påverka den globala ekonomins färdriktning.
   – Mr President, ladies and gentlemen, it is a fact that the most highly populated country in the world is an economic superpower capable of affecting the course of the global economy.