svéd-angol fordítás erre a szóra: erövra

SV

"erövra" angol fordítás

SV erövra
volume_up
[erövrade|har erövrat] {ige}

Att erövra används i begrepp i militära sammanhang, att man skall erövra någonting.
The word conquer is used for ideas in a military context, that something shall be conquered.
Att erövra används i begrepp i militära sammanhang, att man skall erövra någonting.
The word conquer is used for ideas in a military context, that something shall be conquered .
Ni kan bara erövra Jorden över våra döda kroppar.
The only way you can conquer Earth is over our dead bodies!
Är det på det sättet som vi vill erövra konstitutionen?
Is that how we want to win the Constitution?
Först måste vi erövra detta europeiska område i sin helhet för att kunna arbeta rationellt även framdeles.
First of all, we have to win over this European territory in its entirety so that we can continue to operate efficiently.
Det handlar om vem som skall erövra denna elektroniska marknadsplats, och det pågår en hård kamp där ute.
It is about who wins control of this electronic marketplace, and a hard battle is being fought out there over this.
Med det, hoppades de att fånga fantasin hos folk överallt genom att vara de första att erövra yttre rymden.
With it, they were hoping to capture the minds of people everywhere by being the first to conquer outer space.

Szinonimák (svédül) a(z) erövra szóra:

erövra

Példamondatok a(z) "erövra" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJag misstänker, att Pirk efter förra gången helt har tappat lusten att erövra oss.
My guess is that after the last time, Pirk won't try to TAKE the station.
SwedishI fredags erövrade Ryssland staden Gaudermes och torde också i sinom tid erövra Groznyj.
On Friday last week, Russia took the city of Gudermes and may also in time take Grozny.
Swedish1900-talet började med kvinnornas kamp för att erövra rösträtten.
The 20th century began with women fighting for the right to vote.
SwedishVarför kan man nu läsa texter där det byte som finns att erövra i Zaire beskrivs som " enormt" ?
Why can we now read reports which state that the spoils to be gained in Zaire are 'enormous' ?
SwedishVarför kan man nu läsa texter där det byte som finns att erövra i Zaire beskrivs som " enormt "?
Why can we now read reports which state that the spoils to be gained in Zaire are 'enormous '?
SwedishÄr det på det sättet som vi vill erövra konstitutionen?
It is not true to say that we have agreed to make Europe a military power.
SwedishJag vill påminna om att turkarna var först med att erövra provinsen från Serbien på medeltiden.
I would remind the House that the Turks first seized this province from Serbia in the Middle Ages.
SwedishJag förväntar mig att den nya kommissionen skall erövra detta förtroende.
I expect the new Commission to earn this confidence.
SwedishUtan olja eller andra sådana naturresurser försöker landet erövra en plats i den nya globaliserande ekonomin.
Without oil or other minerals, it is trying to gain a foothold in the new globalising economy.
SwedishDessa bananer har monopol på den amerikanska marknaden och de håller på att erövra även världsmarknaden.
These bananas have a monopoly of the United States market and are also conquering the world market.
SwedishOm EU förbinder sig att efter 40 år erövra den norra delen med den turkiska befolkningen så leder det till krig.
If the EU renders it necessary to take the north from the Turkish population, war will follow.
SwedishFör det andra gäller det att erövra de utländska marknaderna.
The second element is conquering foreign markets.
SwedishVarven måste helt enkelt genom egna åtgärder bevara respektive erövra produktivitet och konkurrenskraft.
The shipyards simply have to maintain or achieve productivity and competitiveness through their own efforts.
SwedishDet är med oerhörd oro vi följer situationen i Turkiet där befolkningen slåss för att erövra demokratin.
We are extremely concerned at the situation in Turkey, where the population is fighting to attain democracy.
SwedishVi måste tvärtom tillåta de unga att erövra kunskapens redskap, som gör dem redo att möta sin framtid.
On the contrary, we must let young people acquire the tools of knowledge which allow them to face their future.
SwedishHan har framhållit att ”Afrika inte kan fortsätta att vara jaktmarker eller bli ett nytt territorium att erövra”.
He emphasised that Africa 'could not remain a hunting ground or become a new territory to be conquered'.
SwedishDet är med oerhörd oro vi följer situationen i Turkiet där befolkningen slåss för att erövra demokratin.
(PT) We are extremely concerned at the situation in Turkey, where the population is fighting to attain democracy.
SwedishÖppenheten bör också erövra idrottsvärlden.
Transparency must also play a part in the world of sport.
SwedishDet handlar om vem som skall erövra denna elektroniska marknadsplats, och det pågår en hård kamp där ute.
It is about who wins control of this electronic marketplace, and a hard battle is being fought out there over this.
Swedish” Söndra och erövra ” har varit en av ledprinciperna för Kremls politik under en tid nu.
Why did we not ask the same of the Americans, who pollute the environment 16 times more – according to official statistics – than Russia?