svéd-angol fordítás erre a szóra: duglig

SV

"duglig" angol fordítás

SV duglig
volume_up
{melléknév}

duglig (és: duktig, skicklig, kompetent)
En stark och duglig afrikansk union är av avgörande betydelse för Afrikas framtid.
A strong and able African Union is crucial for Africa's future.
Det är en trevlig och duglig kollega, men han har haft fel i det mesta, och han har absolut fel när det gäller detta.
He is a pleasant and able colleague, but he is wrong about most things, and he is totally wrong in this case.
Över hela världen råder brist på kvalificerat och dugligt sjöfolk.
There is a worldwide shortage of qualified and able seafarers.
Jag välkomnar särskilt vår nya ledamot av kommissionen, som är en mycket duglig person.
I welcome in particular our new Commissioner, who is very capable indeed.
Han är en mycket duglig europé och jag är övertygad om att konventet kan göra framsteg i hans händer.
He is a very capable European and I am sure in his hands that the Convention can make progress.
Framtidens kommission måste vara ett oberoende, permanent och dugligt offentligt organ som ständigt beaktar ansvarighets-, effektivitets- och öppenhetsprinciperna.
The Commission of the future must be an independent, permanent and capable public service that puts the principles of accountability, efficiency and transparency to work at all times.
duglig (és: frisk, lämplig, pigg, redo)
volume_up
fit {mn}
Över hela världen råder brist på kvalificerat och dugligt sjöfolk.
There is a worldwide shortage of qualified and able seafarers.

Szinonimák (svédül) a(z) duglig szóra:

duglig

Példamondatok a(z) "duglig" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVi anser att dessa ändringsförslag kommer att göra byråns verksamhet mer effektiv och mer duglig.
We think these amendments will improve the efficiency and effectiveness of the operation of the Agency.
SwedishNej, vad vi nu behöver är en duglig, effektiv och förnuftig ordförande, och det tror jag är precis vad vi har fått.
No, what we need now is a good, effective, sensible chairman and I think we have got that.
SwedishPortugal är stolt över att kommissionen leds av en så erkänt duglig och skicklig portugis som Barroso.
Portugal is proud to have a Portuguese of such recognised ability and quality as Dr Barroso at the head of the Commission.
SwedishKvinnan måste alltid bevisa att hon är särskilt duglig, och det är inte bara förmågan som är utslagsgivande, utan hela livssituationen.
A woman always has to do something extra to prove herself - expertise on its own is not enough, her entire circumstances play a part.
SwedishEn del av den uttagna marken är mycket duglig för miljömässig förbättring, men jag anser att vi borde se mycket positivt på användningen av uttagen mark för produktion av bränsle.
Some set-aside land is very effective for environmental enhancement, but I think we should look very positively at using other set-aside land for fuel.
SwedishKommissionens politik när det gäller korruptionen i de egna leden är fortfarande varken tydlig eller duglig, vilket skapar en tendens till att den här typen av affärer tystas ned så fort som möjligt.
The Commission's policy in cases of corruption within its own ranks is still unclear and inconsistent; there is, therefore, a tendency to cover up such cases wherever possible.
SwedishJag har starka invändningar mot så många som fem av kommissionärerna, men av Rocco Buttigliones meriter och erfarenhet att döma är han kvalificerad och duglig för arbetet som kommissionär.
I have strong reservations in relation to up to five of the Commissioners, but based on his curriculum vitae and experience, Mr Buttiglione has the ability and aptitude for the job of Commissioner.