svéd-angol fordítás erre a szóra: doping

SV

"doping" angol fordítás

volume_up
doping {hímn. és nőn.}
EN
EN

"doping" svéd fordítás

SV

SV doping
volume_up
{hím és nőnemű}

doping
Doping, slutligen, är ett symptom på idrottens överkommersialisering.
Doping, finally, is a symptom of the over-commercialisation of sport.
I synnerhet och framför allt måste vi beslutsamt bekämpa doping.
First and foremost, we must wage a relentless fight against doping.
uttalande av rådet om kampen mot doping och idrottens sociala funktion;
the Council statement on doping in sport and sport in society;

Szinonimák (angolul) a(z) dope szóra:

dope

Példamondatok a(z) "doping" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDen ärade parlamentsledamoten frågar vad kommissionen har för avsikt att göra när det gäller kampen mot doping.
Mr Andersson is asking what the Commission intends to do concerning drug abuse in sport.
SwedishSom läkare specialiserad på idrottsmediciner är jag mycket oroad över frågan om doping.
Commissioner, as a doctor specialising in sports medicine, the issue of drug taking worries me enormously.
SwedishÅr 1999 antog kommissionen ett program till stöd för antidoping och utarbetade alternativa strategier för kampanjen mot doping.
I have to tell you, though, that the only competences we as a Community can exercise are subsidiary in nature.
SwedishVi måste emellertid parallellt i unionen ta fram ett program för att bekämpa doping som skall genomföras i medlemsländerna.
In parallel though, we must develop a programme for fighting drug taking in sport across the fifteen Member States which the Member States themselves will have to set in action.
SwedishNär man talar om doping måste man liksom i alla annan idrottsdiskussion göra en klar skillnad mellan motionsidrott och toppidrott.
When we talk about drugs we have to make a clear distinction, as we do when it comes to any other discussion on sport, between keep-fit exercise and major sporting events.
SwedishFör att återgå till inrättandet av en världsomfattande byrå mot doping kan jag säga er, herr ordförande, att kommissionen så sent som i dag tagit upp problemet.
Moving on to the creation of a world-wide drug-testing agency, I can tell you, Mr President, that today, the Commission is already working on this issue.
SwedishJag är mycket överraskad - positivt överraskad - över att så många parlamentsledamöter är så intresserade av kampen mot doping, och känner till den så väl.
I am quite surprised - pleasantly surprised - that so many Members of this Parliament are interested in the fight against drug taking in sport, and are so knowledgeable about it.
SwedishSom ni precis har sagt hölls i februari i år världskonferensen om doping och där beslutades att man skulle skapa den internationella antidopingbyrån.
As has just been said, in February this year the World Conference on Drug Taking in Sport took place and it was decided that an international agency to combat drug taking in sport would be created.
SwedishVid sidan om de positiva argumenten måste man komma ihåg medaljens baksida - doping, våld i samband med sportevenemang samt negativa företeelser i samband med förflyttning av spelare.
Along with the positive aspects, we have to remember the flip side of the coin - drugs, violence at sports events and the negative elements associated with player transfers.