svéd-angol fordítás erre a szóra: dolt

SV

"dolt" angol fordítás

EN

"dolt" svéd fordítás

SV dolt
volume_up
{határozószó}

Szinonimák (angolul) a(z) dolt szóra:

dolt

Példamondatok a(z) "dolt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishStarka traditioner har alltid hållit våldet i hemmen dolt bakom stängda dörrar.
Strong traditions have always kept domestic violence hidden behind closed doors.
SwedishDolt under allt detta firande finns emellertid en mycket mindre behaglig verklighet.
Hidden underneath all this celebration, however, is a much less pleasant reality.
SwedishI själva verket är det således ett dolt bidrag och bör principiellt avvisas.
It is thus basically a subsidy in disguise and is to be rejected on principle.
SwedishVi har inte dolt vår besvikelse, och vi har meddelat detta till länderna i fråga.
We have not concealed our disappointment and we have expressed it to those countries.
SwedishDå visas en detalj igen som du tidigare har dolt med kommandot Dölj detalj.
This action reactivates a detail that has been deactivated using Hide Detail.
SwedishDet handlar om ett land som har dolt sin produktion av kärnvapen för världssamfundet.
Today it has clearly misled world opinion, making contradictory statements.
SwedishMängder av asbest finns dolt på våra arbetsplatser, i våra hem, skolor och sjukhus.
We have massive amounts of asbestos hidden in our workplaces, homes, schools and hospitals.
SwedishInte ett ögonblick har vi dolt vår kritik av situationen i exempelvis Tjetjenien.
Not for a moment have we concealed our disapproval of the situation in, for example, Chechnya.
SwedishMed denna ikon visar du alla nivåer som du tidigare dolt med kommandot Första nivån.
Use this icon to display all levels that were previously hidden with the First Level command.
SwedishMen som det är nu är hasardspel online ett dolt problem och det är ett problem som växer.
As it is, however, online gambling is a hidden problem and it is a problem that is growing.
SwedishProblemet var inte att kommissionen hade dolt bedrägerierna.
The problem was not that the Commission had covered up the misappropriations.
SwedishVillkoren för " Dold text " och "Dolt stycke " kan nu formuleras på samma sätt.
The conditions for " Hidden Text " and " Hidden Paragraph " can now be formulated in a similar manner.
SwedishJag anser att alla delar av det som varit ett dolt banksystem nu måste övervakas.
I say that every part of what has been a shadow banking system must now come under the supervisory net.
SwedishTidigare har högerextremisterna dolt sina ansikten bakom olika masker och förklädnader.
In the past, far-right extremists concealed their faces under various different masks and guises.
SwedishDet är ett dolt sätt att förvägra rätten till abort, som är en kvinnas oförytterliga rättighet.
This is a covert way of denying women's inalienable right to abortion.
SwedishHittills har rådet regelbundet dolt, förhalat och sopat saker under mattan.
Up to now, the Council has routinely covered things up, dithered, and swept things under the carpet.
SwedishOm Du vid ett dolt fönster klickar på den (förankrade) raden till fönstret öppnas det i AutoShow-läge.
Click the docked edge of a hidden window to open the window in AutoShow mode.
SwedishMed denna ikon visar du alla nivåer som du tidigare dolt med kommandot Dölj understycken.
Use this icon to display again all levels that were previously hidden with the Hide Subpoints icon.
SwedishDet är ett stort problem, eftersom det är ett dolt problem som är svårt att komma åt.
It is a hidden problem and therefore not easily located.
SwedishAnta att du har dolt några rader eller kolumner i ett cellområde.
Assume you have hidden a few rows or columns in a cell range.