svéd-angol fordítás erre a szóra: det onda

SV

"det onda" angol fordítás

EN
volume_up
det onda {csak egyessz.}
EN

SV det onda
volume_up
{semlegesnem}

det onda (és: det dåliga)
volume_up
bad {fn}
Vi väntar resolut på Romano Prodi och hoppas att det kommer något gott ur det onda.
We are eagerly awaiting Mr Romano Prodi's arrival in the hope that something good will come of something bad.
Jag hoppas att rådet, när det får detta yttrande, vet hur man skiljer det goda från det onda.
I hope that the Council, when it receives this report, will be able to distinguish the good from the bad.
Jag är inte överförtjust i den svartvita bild med titeln ”Det goda Rumänien och det onda Bulgarien” som Europeiska kommissionen presenterar.
I am not overly keen on the black-and-white film presented by the European Commission entitled ‘Romania the bad and Bulgaria the good’.

Hasonló fordítások a(z) "det onda" szóra angolul

det határozószó
English
det névmás
ond melléknév

Példamondatok a(z) "det onda" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishFör att angripa det onda måste vi först och främst angripa fattigdomen och okunnigheten.
The origins of the problem can be attacked by tackling poverty and ignorance.
SwedishBiståndet lindrar risken för hungersnöd, men botar inte det onda som är orsaken till den.
Aid relieves the risk of famine, but does not cure the evils which cause it.
SwedishSom det mycket omtyckta talesättet lyder, bör man av två onda ting välja det minst onda.
As the much loved saying goes, you should choose the lesser of two evils.
SwedishDet stora onda som sätter drägligheten i vårt samhälle på spel börjar ju i det lilla.
After all the great evils in our society begin from little things.
SwedishDet är på tiden att vi sopar rent framför vår egen dörr och angriper roten till det onda.
It is time that we put our own house in order and grasped the nettle.
Swedishdet minst onda?.
Finally, we disapprove overall of the use of GMOs and the 'could be worse' philosophy.
Swedishdet minst onda?.
Finally, we disapprove overall of the use of GMOs and the 'could be worse ' philosophy.
SwedishUnder nuvarande förhållanden, herr talman, skulle alltså botemedlet vara värre än det onda.
In the current conditions, Mr President, the cure would therefore be worse than the disease.
SwedishDet är också beklagligt, men vi måste ta det onda med det goda.
That, too, is regrettable, but we have to take the rough with the smooth.
SwedishJag tror inte det, medicinen skulle vara mycket värre än det onda!
I think not. If so, the cure would be worse than the illness itself!
SwedishI den tredje filmen i serien segrar det goda över det onda, så vi har en hyfsad chans att kunna avvärja faran.
The empire I am thinking of is the empire of national ministerial bureaucracies.
SwedishMin grupp anser att vi är i färd med att uppfinna ett botemedel som är värre än det onda.
My group considers that we are in the process of inventing a cure that is worse than the illness itself.
SwedishJag tror att vi bör bekämpa det onda vid roten, och i vårt fall ta detta helt bokstavligt.
I believe we should tackle the problem at its roots and in our case this is to be taken very literally.
SwedishEtt sådant botemedel skulle självklart endast förvärra det onda genom att överstatligheten förstärks.
Of course, this remedy would only make things worse by reinforcing the supra-national aspect.
SwedishSätt stopp för den illegala invandringen med alla medel, men roten till det onda måste angripas.
Put a stop to illegal immigration by all means, but the root cause of the problem has to be tackled.
SwedishEtt, det eventuellt påstådda statsstödet från medlemsstater till sina hamnar är roten till allt det onda.
Firstly, the alleged state aid of Member States for their ports forms the root of the problem.
SwedishDärför skall det onda i första hand bekämpas nerifrån roten genom att sysselsättningen ges högsta prioritet.
The priority is, then, to combat the sickness at the root, by giving priority to employment.
SwedishUnder de senaste århundradena har diskriminering kanske varit det minst onda de har drabbats av.
In the last few centuries, discrimination has been possibly the least of the ills that have befallen them.
SwedishDet är inom denna onda cirkel som länderna i euroområdet skall bedriva diskussioner under de kommande åren.
So this is the vicious circle in which the euro zone countries will struggle over the coming years.
SwedishFru ordförande, det onda för alltid med sig något gott.
Madam President, there is a silver lining to every cloud.