SV deposition
volume_up
{hím és nőnemű}

För att ge tillfällig anställning åt piloter och flygplansingenjörer inom italienska flygbolag krävs en deposition på 400 000 euro och inrättandet av fyra kontor.
In order to place temporary pilots and aircraft engineers with an airline in Italy, a EUR 400 000 deposit and the establishment of four offices are required.
Ett av de viktigaste rönen var att bankerna enligt kreditvärderingsförfarandena krävde upp till 400 procent mer i deposition för finansieringen av riskföretag och nystartade företag.
One of the most important findings was that, according to rating procedures, banks required up to 400 % more deposit for venture financing and start-ups.
Ett av de viktigaste rönen var att bankerna enligt kreditvärderingsförfarandena krävde upp till 400 procent mer i deposition för finansieringen av riskföretag och nystartade företag.
One of the most important findings was that, according to rating procedures, banks required up to 400% more deposit for venture financing and start-ups.
deposition

Példamondatok a(z) "deposition" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishElise Holmstedts projekt är simulering av nano och mikropatricklars flöde och deposition i lungor.
Elise Holmstedts project is simulation of nano and micro particle flow and deposition in the lungs.
SwedishFredagen den 19:e november spikade Sofie Högberg sin avhandling "Modeling Nanofiber Transport and Deposition in Human Airways".
Friday november 19 Sofie Högberg nailed her thesis "Modeling Nanofiber Transport and Deposition in Human Airways".
SwedishQing Xiang Zhaos forskning är nu inriktad mot tillväxt av ZnO-baserade material med Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD).
Zhao’s research now addresses the growth of ZnO based materials using metal organic chemical vapor deposition (MOCVD).
SwedishFredagen den 10:e december försvarade Sofie Högberg sin avhandling "Modeling Nanofiber Transport and Deposition in Human Airways".
On Friday December 10th Sofie Högberg defended her thesis "Modeling Nanofiber Transport and Deposition in Human Airways".
SwedishIt has a lot of applications including modification of the physical or chemical microstructure of materials, microhole drilling, art conservation and thin film deposition.
It has a lot of applications including modification of the physical or chemical microstructure of materials, microhole drilling, art conservation and thin film deposition.
SwedishModern deposition processes allow us to produce films with controlled microstructures that give new and novel properties, such as nano-scale multilayers with ultra-high hardness.
Modern deposition processes allow us to produce films with controlled microstructures that give new and novel properties, such as nano-scale multilayers with ultra-high hardness.
SwedishI betänkandet slås fast att medlemsstaterna ska lämna en räntebärande deposition eller betala böter, som en del av stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande och korrigerande delar.
This report provides for the Member States to lodge interest-bearing deposits or pay fines, as part of the preventive and corrective parts of the Stability and Growth Pact.