svéd-angol fordítás erre a szóra: daghem

SV

"daghem" angol fordítás

SV

daghem {semlegesnem}

volume_up
Jag skulle dessutom vilja nämna ett ändringsförslag som har att göra med Europaparlamentets daghem.
I would furthermore like to mention one amendment connected with Parliament’s day nursery.
Av detta skäl bör ett daghem finnas så nära Europaparlamentet och kollektivtrafiken som möjligt.
For this reason, a nursery should be maintained as close to Parliament and public transport services as possible.
Det gäller inte bara daghem, det gäller också vård och omsorg om äldre och sjuka.
We are not just talking about nurseries, we are talking about care for the elderly and the sick.
daghem (és: dagvård)
Jag skulle dessutom vilja nämna ett ändringsförslag som har att göra med Europaparlamentets daghem.
I would furthermore like to mention one amendment connected with Parliament’s day nursery.

Példamondatok a(z) "daghem" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishFör att kunna fullgöra denna roll måste daghem och förskoleverksamheter emellertid vara
However, to be able to fulfil this role, crèches and nurseries need to be:
SwedishDaghem och förskolor är nödvändiga, men endast när det finns ett verkligt behov av dem.
Kindergartens and nurseries are necessary, but only where there is a real need for them.
Swedishför det första stödstrukturer för arbetande kvinnor, dvs. förskoleverksamhet och daghem,
the first is support structures for working women: nurseries and crèches;
SwedishDet gäller inte bara daghem, det gäller också vård och omsorg om äldre och sjuka.
We are not just talking about nurseries, we are talking about care for the elderly and the sick.
SwedishMän blir föräldrar och saknar också daghem, men de har sina fruar.
Men become parents and have no nurseries either, but they have their wives.
SwedishI år har jag besökt tio daghem och lekskolor, och överallt hörde jag om långa kötider.
This year, I have visited ten kindergartens, and at every one of them I heard about long waiting lists.
SwedishI EU står barnen nu i kö för att bli inskrivna på daghem och förskolor.
The European Union currently has waiting lists for children to be registered in crèches and nurseries.
SwedishTillgången till offentliga och privata daghem samt barnstugor på företag måste fortsätta att öka.
There must be continued growth in the number of public and private day nurseries and company crèches.
SwedishFörskolor och daghem är och förblir kompromisser.
Crèches and nurseries are, and always will be, a compromise.
SwedishDe är mödrar, men det finns inga daghem.
They are mothers, but there are no nurseries available.
SwedishBarnen får inte skiljas från sina mödrar strax efter födseln genom att modern skickas iväg till arbetet och barnen till daghem.
Children should at least be able to enjoy the same opportunity as we had to bond with our mothers.
SwedishDet finns inte tillräckligt med daghem.
We do not have sufficient nurseries and crèches.
SwedishRegeringarna måste satsa mer på barnomsorg och skola och på att ordna plats åt barn på daghem och förskolor.
Governments should be more committed to the raising and education of children and their accommodation at creches and kindergartens.
SwedishDaghem är ett ont.
(PL) Madam President, nurseries are an evil.
SwedishJag skulle dessutom vilja nämna ett ändringsförslag som har att göra med Europaparlamentets daghem.
We must also plan all the information we give out well beforehand in order to determine the costs of projects and the personnel needs involved.
SwedishDessutom måste varje barn ha en garanterad plats på ett daghem och i förskolan efter det att modern har återvänt till arbetet.
Furthermore, each child must have a guaranteed place at a crèche and at pre-school following the mother's return to work.
SwedishVi reagerar också mot olika förslag om skattelättnader för företag som ordnar daghem och för att människor ska kunna arbeta i hemmet.
We also oppose various proposals for tax breaks for companies that organise crèches and for people being able to work at home.
SwedishDe är inte alltid i en sådan ålder att de kan få plats på ett daghem, om vi utgår från, som i min dröm, att det inte finns några daghemsköer.
They are not always of an age that they can go to the crèche, assuming that, as in my dream, there is no waiting list.
SwedishDet finns länder vars invånare på grund av sina historiska erfarenheter inte är intresserade av att placera sina barn på daghem”.
There are countries whose citizens, based on their historical experience, are not interested in placing their children in day care'.
SwedishDeras oumbärliga bidrag till samhället i form av sociala inrättningar som daghem, sjukhus, utbildningsinstanser är viktiga.
These communities make vital contributions to society in terms of social facilities such as nurseries, hospitals and educational institutions.