SV blandas
volume_up
{ige}

Om det är en industriprodukt, då kan den blandas, som Coca-Cola med vin.
If it is an industrial product, then it can be blended, like a wine Coca-Cola.
Hardys idéer och Darwins idéer kommer att blandas tillsammans.
Hardy's ideas and Darwin's ideas will be blended together.
Det är oacceptabelt att ni tillåter - i dessa valtider dessutom - att vitt vin blandas med rött vin.
It is not acceptable for you to authorise, in this election period moreover, the blending of white wine and red wine.
blandas (és: blanda, blanda sig)
blandas
volume_up
to commix {tárgyatl. i} [arch.]

Szinonimák (svédül) a(z) blanda szóra:

blanda

Példamondatok a(z) "blandas" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDenna skillnad måste bibehållas och dessa två får inte blandas ihop med varandra.
This distinction must be kept and the two must not be confused with one another.
SwedishI artikel 18 tillåts avlyssning i en annan medlemsstat utan att den blandas in.
Article 18 allows interception in another Member State without its involvement.
SwedishDe skall inte blandas ihop, vilket Goodwill gjorde för en liten stund sedan.
They must not be merged together, as was done by Mr Goodwill a little while ago.
SwedishKommissionens finansieringsmekanism får inte blandas ihop med dessa försvarsfrågor.
The Commission's financial facility should not be mixed up with these defence issues.
SwedishJag är inte alls nöjd med att vi nu har en gemensam debatt där två olika frågor blandas.
I am not at all happy that we now have a joint debate with two questions merging.
SwedishVi känner till att dessa ämnen, när de blandas, kan ge otrevliga effekter.
We know that these substances can interact in a particularly unfortunate way.
SwedishLivsmedels- och grönsaksavfall skulle också kunna blandas in för att skapa elektricitet.
Waste food and waste vegetables could also be mixed with it to create electricity.
SwedishOm det är en industriprodukt, då kan den blandas, som Coca-Cola med vin.
If it is an industrial product, then it can be blended, like a wine Coca-Cola.
SwedishVi tror att cancerceller faktiskt lossnar från tumören, blandas med saliv.
We think that cancer cells actually come off the tumor, get into the saliva.
SwedishDe positiva förväntningarna blandas dock med en stor del oro och ängslan.
However, the positive expectations are mixed with a fair amount of anxiety and worry.
SwedishRätten att vara annorlunda får inte blandas ihop med att införa jämlikhet.
The right to be different should not be confused with imposing equality.
SwedishVi diskuterar två frågor här i dag, och de bör inte blandas ihop.
Mr Speaker, we are discussing two issues here tonight, and they should not be mixed together.
SwedishFör mig verkar det som om rasismen och huliganismen i fotboll blandas ihop.
It seems to me that racism and hooliganism in football are combining.
SwedishDen marknadsföringen främjas inte av att EIB ständigt måste blandas in.
The Commission will have to do something about marketing this initiative.
SwedishMen tyvärr blandas de vetenskapliga och de ideologiska målen samman i det här betänkandet.
Yet scientific goals are unfortunately conflated with ideological goals in this report.
SwedishDet är naturligtvis inte bra att regioner blandas ihop med länder.
And I have to say that it is quite a bad mistake to confuse countries with regions.
SwedishFör det andra får aldrig strukturfonderna blandas ihop med denna solidaritetsfond.
Secondly, the Structural Fund must under no circumstances be confused with this solidarity fund.
SwedishOch sedan, när den andra axeln börjar, blandas dessa till en volym.
And then, as the other axis kicks in, those actually blur into a volume.
SwedishVi övervakar situationen noga för att se till att skattebetalarna inte blandas in.
We are watching the situation closely, to make sure that taxpayers are not and cannot be called upon.
SwedishTyvärr blandas dessa goda nyheter också med en hel del dåliga.
The formation of this Council is an important step on the way to elections.