svéd-angol fordítás erre a szóra: blått

SV

"blått" angol fordítás

EN

SV blått
volume_up
{melléknév}

blått (és: dyster, nedslagen, oanständig, låg)
Eftersom de flesta användare är vana vid att se blåa länkar kan du också prova med blått.
Since most users are accustomed to seeing blue links, you might also try using blue.
Blått - färgen på Europeiska unionens flagga - har blivit en symbol för många unga människor.
For many young people, blue - the colour of the European flag - has become a symbol.
Antonyia Parvanova har emellertid hållit upp ett blått kort för att ställa en fråga till er.
However, Mrs Parvanova has raised the blue card to ask you a question.

Szinonimák (svédül) a(z) blått szóra:

blått
Swedish

Példamondatok a(z) "blått" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Swedish(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen.)
(The speaker agrees to take a question in accordance with Rule 149(8) of the Rules of Procedure.)
SwedishDu gillar att ge småbarn ett blått öga?
So you like to give little kids black eyes, huh?
Swedish– ett blått EU-pass och mycket mer
– Europe Day as a public holiday throughout the EU;
SwedishDen till vänster kommer från en orange yta, under direktljus, vänd åt höger, sedd genom ett slags blått filter.
The one on the left comes from an orange surface, under direct light, facing to the right, viewed through a sort of a bluish medium.
SwedishEnbart hotet om ett " blått brev" har till exempel i Tyskland lett till att en konsekvent sparkurs äntligen åtminstone antyds.
It was only the threat of a warning letter that led at last to a consistent austerity policy being at least hinted at in Germany.
SwedishEnbart hotet om ett " blått brev " har till exempel i Tyskland lett till att en konsekvent sparkurs äntligen åtminstone antyds.
It was only the threat of a warning letter that led at last to a consistent austerity policy being at least hinted at in Germany.
SwedishUtredningar av denna typ av fall är kända för att inte vara särskilt enkla och innebär bl.a. att skattemyndigheterna i olika medlemsstater måste samarbeta.
Investigations of such cases are known to be not so straightforward and involve the cooperation of tax authorities from different Member States.
SwedishTrots sin tidigare ställning noterade man att herr Anwar fått ett blått öga, och det fanns även andra bevis för att han utsatts för fysiskt våld, när han anlände till domstolen.
Despite his previous status Mr Anwar had a black eye and other evidence of the physical abuse to which he had been subjected when he appeared in court.