svéd-angol fordítás erre a szóra: blåsa

SV

"blåsa" angol fordítás

volume_up
blåsa {hímn. és nőn.}

SV blåsa
volume_up
{hím és nőnemű}

1. általános

blåsa (és: bubbla, pärla, sträng, droppe)
blåsa (és: bubbla, blemma, utbuckning)
I en stor majoritet av fallen uppkom reaktioner i form av eksem och blåsor som kunde sprida sig utanför det område där gelet applicerats.
In a vast majority of these cases, the gel provoked skin reactions in the form of eczema and blisters that extended beyond the immediate area of application.

2. gyógyászat

blåsa (és: cysta, urinblåsa)
blåsa

3. anatómia

blåsa (és: follikel, säck)

4. divat és öltözködés, köznyelvi

Szinonimák (svédül) a(z) blåsa szóra:

blåsa
Swedish

Példamondatok a(z) "blåsa" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishInte desto mindre finns det ett stort behov av att blåsa nytt liv i projektet.
Nonetheless, today, there is an urgent need to give new impetus to this effort.
SwedishHär har vi ett enastående tillfälle att blåsa nytt liv i Barcelona-processen.
This represents a unique opportunity to breathe new life into the Barcelona process.
SwedishPå senare tid har vi sagt mycket om behovet av att blåsa nytt liv i den inre marknaden.
Recently, we have been saying a lot about the need to revive the internal market.
SwedishJag hoppas att denna enighet, denna vind kommer att blåsa även under morgondagens plenum.
I hope that this spirit of consensus will be present too in tomorrow' s sitting.
SwedishTyvärr kan man inte blåsa ?faran över? när det gäller följderna av Tjernobyl.
One cannot, unfortunately, sound the all-clear as regards the consequences of Chernobyl.
SwedishTyvärr kan man inte blåsa? faran över? när det gäller följderna av Tjernobyl.
One cannot, unfortunately, sound the all-clear as regards the consequences of Chernobyl.
SwedishNya ledamöter kommer snart att blåsa nytt liv i parlamentets arbete.
Ladies and gentlemen, new Members will soon revitalise the work of Parliament.
SwedishVi måste blåsa liv i de grundvalar som Europeiska unionen vilar på.
We must breathe life into the foundations on which the European Union is based.
SwedishJag håller med er och önskar er lycka till i ert försök att blåsa nytt liv i Lissabonmålen.
I agree with you and wish you well in your attempt to revitalise the Lisbon Agenda.
SwedishAtt ersätta den nedgångna flottan är dessutom ett sätt att blåsa liv i varvsindustrin.
Moreover, replacing the outdated ships is a means of giving a fresh boost to shipbuilding.
SwedishNu har vi en möjlighet att blåsa nytt liv i debatten om EU:s framtid.
We now have the opportunity to re-open the debate on the future of Europe.
SwedishVi måste blåsa liv i rollerna så att gnistan börjar överföras igen.
We need to breathe life into the roles, then the spark will once again be passed on.
SwedishDärför måste vi blåsa nytt liv i deras intresse för den politiska processen.
Therefore, we must revive their interest in the political process.
SwedishFinland vill blåsa nytt liv i den debatten både hemma och i EU.
Finland wants to revitalise this debate both at home and in the European Union.
SwedishVi måste vara generösa, och som ni sade behöver vi blåsa nytt liv i avtalet med Mercosur.
We need to be generous and, as you said, we need to re-launch the agreement with Mercosur.
SwedishDärför anser jag att vi måste blåsa nytt liv i Lissabonstrategin.
I therefore think that we need to breathe new life into the Lisbon Strategy.
SwedishFör det fjärde måste vi blåsa nytt liv i stabilitets- och tillväxtpakten.
Without an internal market in services, then, the new Lisbon strategy will remain unrealised.
SwedishKommissionen stöder kraftfullt åtagandet att blåsa nytt liv i vår Medelhavspolitik.
The Commission strongly supports the commitment to give fresh impetus to our Mediterranean policy.
SwedishAllt detta kommer att vara till hjälp för att blåsa liv i Lissabonstrategin.
All of this will help to breathe life into the Lisbon dream.
SwedishLåt oss göra den till kulturhuvudstad, låt oss blåsa liv i en stad som barbarerna har berövat livet.
Ammohostos has been a dead city for 30 years and is the only dead city in the world.