svéd-angol fordítás erre a szóra: binda ihop

SV

"binda ihop" angol fordítás

SV binda ihop
volume_up
{ige}

binda ihop (és: binda fast, fästa, stelna, hålla ihop)
Sjötransporten och hamnarna bidrar till att binda ihop EU:s inre marknad med världsekonomin.
Sea transport and sea ports contribute to and bind together the single EU market and the world economy.
Vi kan inte nödvändigtvis binda ihop frågor på det sättet.
We cannot necessarily tie such issues together.
Vi ska binda ihop det som är kortsiktigt bra när det gäller kampen mot arbetslösheten med det långsiktiga.
We should tie together what is good in the short term with regard to combating unemployment with what is needed in the long term.
binda ihop (és: hindra, stoppa, binda fast, binda upp)

Példamondatok a(z) "binda ihop" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJag tycker det är hög tid att binda ihop dessa två frågor.
We cannot accept anything less than that these problems be tackled without delay.
SwedishVi måste binda ihop de integrerade riktlinjerna med en social dimension.
We must link the Integrated Guidelines with a social dimension.
SwedishJag tycker det är hög tid att binda ihop dessa två frågor.
I think it is high time that these two issues were linked together.
SwedishAtt lösa detta genom att binda ihop å ena sidan sammanhållningspolitik och å andra sidan FoTU-politik anser jag är svårt.
Complementarity between cohesion policy, on the one hand, and R&D policy, on the other, seems hard to achieve as a solution.
SwedishAtt lösa detta genom att binda ihop å ena sidan sammanhållningspolitik och å andra sidan FoTU-politik anser jag är svårt.
Complementarity between cohesion policy, on the one hand, and R & D policy, on the other, seems hard to achieve as a solution.
SwedishI Stockholm är det meningen att man skall binda ihop sysselsättning, socialpolitik, kunskapsutveckling och näringspolitik till en samlad politik.
In Stockholm, the intention is to combine employment, social policy, knowledge development and economic policy into one integrated policy.
SwedishJag delar kommissionens uppfattning om behovet av samordnade insatser och av att binda ihop de kortsiktiga åtagandena och insatserna med långsiktiga åtaganden.
I share the Commission's opinion on the need for coordinated efforts and for linking the short-term commitments and efforts with the long-term commitments.
SwedishVi har ett omfattande och växande energipolitiskt samarbete där vi syftar till att binda ihop energiinfrastrukturen i regionen, att minska beroendet och att öka effektiviteten.
We have an extensive and growing energy policy partnership in which we aim to link up the energy infrastructure in the region, to reduce dependence and improve efficiency.
SwedishEuropeiska rådets uppgift både i oktober 2007 och mars 2008 är att binda ihop de olika ekonomiska instrumenten och att samstämmigt möta externa och interna utmaningar.
The European Council, both in October 2007 and March 2008, is asked to bring the different economic instruments together and to respond coherently to the external and internal challenges.