svéd-angol fordítás erre a szóra: betraktande

SV

"betraktande" angol fordítás

SV betraktande
volume_up
{semlegesnem}

Tyvärr kan vi därför inte ta det i betraktande.
This proposal you have now made was not submitted an hour in advance and therefore, most regrettably, it cannot be taken into consideration.

Példamondatok a(z) "betraktande" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishTar vi vår bruttonationalprodukt i betraktande borde det egentligen redan vara möjligt.
If we consider our gross national product, that ought actually to be possible.
SwedishDärför är det nödvändigt att ta de harmoniserade skatterna i noggrant betraktande.
That is why we need to take a very close look at the harmonized taxes.
SwedishSådan var länge Sveriges relation till Europa: på avstånd betraktande.
For a long time, that was Sweden's relationship with Europe: observing from a distance.
SwedishFör det tredje togs kommissionens generaldirektörers årliga redovisningar i betraktande.
Thirdly, the annual declarations of the Directors-General at the Commission were considered.
SwedishI betraktande av de problem som vi brottas med har tyngdpunkterna inte fördelats på rätt sätt.
Considering the problems that confront us, the priorities are wrong.
SwedishMed allt taget i betraktande kommer jag att stödja kompromisspaketet.
All things considered, I will be backing the compromise package.
SwedishI betraktande av de argument som jag har givit för detta här skall vi dock inte ge efter för detta tryck.
But we will not succumb to this pressure, based on the arguments I have submitted.
SwedishDenna fråga bör granskas mera ingående även i betraktande av andra internationella överenskommelser.
This problem needs to be examined more closely in the light of other international agreements.
SwedishI betraktande av denna förbättring röstar jag för.
In the light of this improvement, I am voting in favour of the resolution.
SwedishRådet tog parlamentets åsikt i betraktande och enades kort därefter om sin gemensamma ståndpunkt.
The Council, taking account of Parliament’s opinion, agreed on its common position shortly thereafter.
SwedishOm man tar allt i betraktande talar enligt min uppfattning väldigt mycket för att man låter status quo bestå.
To sum up, I think there is a lot to be said in favour of leaving the status quo as it is.
SwedishAlltså tar den egna regionen den egna situationen i betraktande.
So the region itself is taking stock of its position.
SwedishÄven i betraktande av en utvidgning gemenskapen kan detta - tyvärr, skulle jag vilja tillägga - inte undvikas.
This is also - regrettably, I might add - an unavoidable condition of our capacity for enlargement.
SwedishI betraktande av det program som ni, herr rådsordförande, lagt fram i dag, uppstår dock ett flertal tvivel.
The programme that you have presented today, Mr President-in-Office, gives rise to a number of concerns.
Swedish   – Kan ni komma ihåg att en viss flexibilitet förvisso är önskvärd när ni tar denna lagstiftning i betraktande?
   In considering this legislation, would you bear in mind that a certain flexibility is certainly desirable?
SwedishVi måste också ta vår egen strategi i betraktande.
We also need to consider our own approach.
SwedishTa denna kritik i allvarligt betraktande.
Take a serious look at these criticisms.
Swedish– Kan ni komma ihåg att en viss flexibilitet förvisso är önskvärd när ni tar denna lagstiftning i betraktande?
I note the honourable Member's comments and note also the fact that she is the shadow rapporteur for the animal transport legislation.
SwedishEfter att ha haft möjlighet att ta ändringsförslaget i betraktande, är vi nu av den åsikten att det bör förkastas av två anledningar.
Having had the opportunity to consider this amendment we are now of the view that it should be rejected for two reasons.
SwedishVi måste ta djurens välbefinnande i betraktande på lång sikt och skapa incitament för att minska behovet av långdistanstransporter.
In the long term, we must consider the welfare of the animals and create incentives to reduce the need for long-distance transport.