svéd-angol fordítás erre a szóra: avstyra

SV

"avstyra" angol fordítás

SV avstyra
volume_up
{ige}

Vi måste avstyra anarki och förhindra att monopol skapas.
We need to avert anarchy and we need to prevent the formation of monopolies.
Ändå är allt detta värdelöst om inte en nationell överenskommelse kan uppnås för att avstyra krisen.
Yet all this is useless unless a national agreement is reached to avert the crisis.
Trots detta kom ungefär 218 ton mat fram till Kabul förra veckan för att avstyra en kris.
In spite of this, some 218 tonnes of food got through to Kabul last week to avert a crisis.
avstyra (és: avvärja, undvika, undfly)

Szinonimák (svédül) a(z) avstyra szóra:

avstyra

Példamondatok a(z) "avstyra" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVi bör inte låta detta hända en tredje gång, och jag hoppas att vi lyckas avstyra detta.
We should not repeat this a third time and I hope that we do not.
SwedishFör det andra är det bra att vi åtminstone delvis har lyckats avstyra de protektionistiska tendenserna.
Second, I am happy that we managed to eliminate - partly, at least - protectionist tendencies.
SwedishDetta tycker jag att vi från Europaparlamentet skall avstyra.
I think we in the European Parliament should prevent that.
SwedishDärför innehåller planen huvudsakligen åtgärder som syftar till att kontrollera och att avstyra migrationsflöden.
Most of the plan therefore contains measures designed to control and reverse migration flows.
SwedishFör att avstyra detta hantverk är det bl.a. nödvändigt att Eurodac-konventionen undertecknas.
One of the things that is needed in order to put a stop to their activities is the signing of the Eurodac Convention.
SwedishAtt avstyra en utbredning av krisen till grannstaterna, till Albanien, till Makedonien måste utgöra det främsta målet för Europeiska unionen.
Preventing the crisis from spreading to the neighbouring states of Albania and the Former Yugoslav Republic of Macedonia must be the prime aim of the European Union.
SwedishDärför vänder jag mig nu till kommissionens vice ordförande, Jacques Barrot, och ber honom att ingripa utan dröjsmål för att avstyra denna situation.
Therefore, I here turn to the Vice-President of the European Commission, Jacques Barrot, and ask him to intervene without delay in order to unblock this situation.
SwedishSlutligen, ett andra påpekande, man bör absolut främja en jordnära ekonomi och avstyra en svävande ekonomi utan förpliktelser, på samma sätt som vi inte gynnar en icke jordbunden djuruppfödning.
My second comment is that it is essential to encourage an extensive economy and to discourage an intensive economy, just as we are against intensive farming.
SwedishVilka åtgärder tänker rådet vidta för att avstyra dessa planer som för oss tillbaka till kalla krigets dagar i Europa och som bidrar till att befästa ett globalt nätverk av militär övervakning?
What measures will it take to ensure the cancellation of these plans, which are reviving the Cold War scenario in Europe and helping to consolidate a worldwide network of military control?