svéd-angol fordítás erre a szóra: avlönat arbete

SV

"avlönat arbete" angol fordítás

SV avlönat arbete
volume_up
{semlegesnem}

avlönat arbete (és: förvärvsarbete)
Kvinnor utför huvuddelen av arbetet i hemmet och har därför mindre tid för avlönat arbete.
Women do the lion’s share of work in the home and therefore have less time for paid work.
Men vi medger också att det finns mer i livet än avlönat arbete.
But we also recognise that there is more to life than paid work.
Vi vill att man i direktivet skall införliva forskare som inte längre är studenter, men som inte heller har ett avlönat arbete.
We would call for the introduction into the directive of researchers, who are no longer students but do not carry out paid work.

Hasonló fordítások a(z) "avlönat arbete" szóra angolul

arbete főnév

Példamondatok a(z) "avlönat arbete" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Swedish. - (EN) Det är ett faktum att begreppet arbete i Lissabonstrategin relaterar till formellt avlönat arbete.
in writing. - It is a fact that in the Lisbon strategy, the concept of 'work' relates to formal gainful employment.
SwedishTill exempel är frivillig-, hushålls- och familjearbete alla olika aspekter av begreppet, men faller inte inom den traditionella definitionen av avlönat arbete.
For instance, voluntary, domestic and family work are all different aspects of the concept but do not fall within the traditional definition of gainful employment.
SwedishDet finns verksamhet som utförs av både män och kvinnor som inte kan betecknas som formellt avlönat arbete, men man kan inte förneka att denna verksamhet utgör arbete.
There are activities carried out by both men and women which do not qualify as formal gainful employment, but one cannot deny that these activities constitute work.
SwedishDet är också mycket viktigt att garantera barnomsorg av lämplig kvalitet och kvantitet för dem som skulle vilja kombinera vård av barn med avlönat arbete.
It is also of critical importance to guarantee the opportunity for childcare of appropriate quality and quantity for those who would like to take up paid employment alongside childrearing.
SwedishEftersom vårt samhälle också karakteriseras av ett ökande antal kvinnor som har ett avlönat arbete blir det svårare för många kvinnor att gratis utföra betydande informella tjänster.
As our society is also characterized by a growing number of women in remunerated work, it is more difficult now for many women to provide important informal services free of charge.