svéd-angol fordítás erre a szóra: assistera

SV

"assistera" angol fordítás

Det är till denna värld som medlemsstaterna måste assistera genast och ur ett helhetsperspektiv.
This is the world that Member States must assist promptly and comprehensively.
Vi är även i fortsättningen beredda att assistera dem i strävan efter varaktig fred i deras vackra land.
We remain willing to assist them in the search for permanent peace in their beautiful country.
Bland annat ger den möjlighet att inrätta en rådgivande kommitté som skall assistera kommissionen att anta och genomföra åtgärder som rör transportdokument.
Among other things it provides for the establishment of a consultative committee to assist the Commission in adopting and implementing measures relating to transport documents.
Vi stöder särskilt förslaget att byrån skall assistera kommissionen när det gäller inrapporteringen.
We also particularly welcome the proposal that the Agency should support the Commission as regards the reports.

Szinonimák (svédül) a(z) assistera szóra:

assistera
Swedish

Példamondatok a(z) "assistera" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDen måste kunna hjälpa till både i Bryssel och i tredjeland, och assistera såväl parlamentet som de officiella delegationer som reser utomlands.
It must be able to offer its assistance, both in Brussels and in third countries, to the European Parliament and to its official delegations which travel abroad.
SwedishVi måste blåsa nytt liv i kvartettens åtagande, och jag hoppas att USA förstärker sin roll genom att assistera vid förhandlingarna som ett föregångsexempel för ny multilateralism.
We must reinvigorate the commitment of the Quartet, and I hope that the US will reinforce its role by assisting in the negotiations as a test-case of a new multilateralism.