svéd-angol fordítás erre a szóra: anropa

SV

"anropa" angol fordítás

SV anropa
volume_up
{ige}

anropa (és: kalla på, ringa, utropa, kalla)
Alla fyra hissarna borde kopplas ihop: nu måste man trycka in två knappar för att anropa hissarna.
Link call buttons to all four lifts: one has to press two buttons to call lifts.
Om du vill komma runt detta kan du anropa funktionen _trackPageview inom varje steg (troligen inom en onload-händelse) enligt följande:
To get around this, you can call the _trackPageview function within each step (probably within an onload event), as follows:
I AutoShow-läget kan Du öppna listrutor i fönstren, anropa snabbmenyer, öppna dialoger och sedan stänga dessa igen utan att fönstret samtidigt stängs.
In AutoShow mode, you can open list boxes, call up context menus, open and close dialogs without ever closing the window.
Det gick inte att anropa extern bildvisare
Unable to invoke external viewer

Szinonimák (svédül) a(z) anropa szóra:

anropa
Swedish

Példamondatok a(z) "anropa" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishMarkera kommandoknappen och anropa kommandot Kontrollfält... via snabbmenyn.
Click the button and choose the Control Field... command from the context menu.
SwedishI listan markerar du datakällan som du vill anropa direkt via SQL och välj sidan Sökningar.
In the list, select the data source which you want to address directly via SQL and select the Query page.
SwedishAnvänd Cell Arrays om Du vill anropa cellområden som kan innehålla både text och siffror.
As an option, this function can be used to show a function and parameter description in the function AutoPilot.
SwedishMed ODBC kan du komma åt nästan vilken extern databas som helst som går att anropa med ODBC, under förutsättning att en passande ODBC-drivrutin är installerad.
If you installed the appropriate ODBC driver, you can access almost any external database that recognizes ODBC.
SwedishAnropa fiendeskeppet.