svéd-angol fordítás erre a szóra: anförtro

SV

"anförtro" angol fordítás

2. üzleti

Hur ska människor kunna anförtro innovation och utveckling åt några andra?
How are people supposed to entrust innovation and development to others?
Vi behöver en gemensam jordbrukspolitik för unga så att vi kan anförtro dem framtidens jordbruk.
We need a CAP for young people, to whom we can entrust the agriculture of the future.
Skulle ni anförtro er hälsa till sådana utövare?
Would you entrust your health to such practitioners?

3. "i förtroende meddela"

Hur ska människor kunna anförtro innovation och utveckling åt några andra?
How are people supposed to entrust innovation and development to others?
Vi behöver en gemensam jordbrukspolitik för unga så att vi kan anförtro dem framtidens jordbruk.
We need a CAP for young people, to whom we can entrust the agriculture of the future.
Skulle ni anförtro er hälsa till sådana utövare?
Would you entrust your health to such practitioners?

Példamondatok a(z) "anförtro" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet här parlamentet gör sig till åtlöje genom att anförtro det här betänkandet till en kommunist.
This Parliament is making a hopeless fool of itself by entrusting this report to a Communist.
SwedishFör det tredje, bör man anförtro makt åt de moderata talibanerna?
Thirdly, should power be entrusted to the moderate Taliban?
SwedishDet är alltså möjligt att anförtro organen vissa uppgifter som kommissionen inte längre klarar av.
This means that the agencies can take on certain tasks that the Commission is no longer able deal with.
SwedishFör det andra, varför kan vi inte anförtro åt allmänheten att själv bedöma om resandet med färja är säkert eller inte?
Secondly, why can we not trust the public to decide for itself whether or not ferry travel is safe?
SwedishDessa är de många skälen till att det är olämpligt att anförtro Italien ledningen av en humanitär insats i Albanien.
Those are all reasons why it is inappropriate for Italy to be leading a humanitarian mission to Albania.
SwedishJag kan inte tänka mig någon mer lämpad person att anförtro detta åt än kommissionär Flynn, men jag skulle vilja få svar på mina frågor.
I can think of no better hands to put it in than Commissioner Flynn's, but I would like answers to these questions.
SwedishAtt under dessa omständigheter anförtro stabiliteten i den regionen till de europeiska stormakterna, det är att anförtro fåret till vargen.
Under the circumstances, entrusting the stability of this region to the European powers is the same as having the wolf look after the sheep.
SwedishOch detta, att anförtro fiskeländerna att kontrollera sina egna fiskare, är som att be jaktföreningarna att kontrollera sina egna jägare.
Entrusting fisheries countries with the monitoring of their own fisheries is the same as asking hunting organizations to monitor their own hunters.
Swedish. - (FR) Att anförtro en kommunistisk ledamot ett sådant betänkande är en provokation för hundratals miljoner av kommunismens offer.
in writing. - (FR) Entrusting a report such as this to a communist Member is a provocation for the hundreds of millions of victims of communism.
SwedishTill exempel: "Si och så försäkringar, pålitliga", så medborgarna vet vilket försäkringsbolag de skall anförtro sina tillgångar.
For example, they could use the format: 'Such-and-such assurance, reliable' , so that the citizens will know that the assurance undertaking uses its funds well.
SwedishTill exempel: " Si och så försäkringar, pålitliga ", så medborgarna vet vilket försäkringsbolag de skall anförtro sina tillgångar.
For example, they could use the format: 'Such-and-such assurance, reliable ', so that the citizens will know that the assurance undertaking uses its funds well.
SwedishMen man bör inte försvåra situationen för FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna genom att redan i år anförtro ordförandeskapet åt Libyen.
We should not, though, be creating difficulties about the UNHCR's standing in view of this year's chairmanship having been entrusted to Libya, of all countries.
SwedishMen man bör inte försvåra situationen för FN: s kommission för de mänskliga rättigheterna genom att redan i år anförtro ordförandeskapet åt Libyen.
We should not, though, be creating difficulties about the UNHCR's standing in view of this year's chairmanship having been entrusted to Libya, of all countries.
SwedishSå visst, om vi ska gå ned till de mest lokala områdena för att producera vår energi måste vi anförtro lokalbefolkningen att fatta de beslut som de behöver.
So surely, if we are going to go down to the most local of areas to produce our energy, we should trust the people locally to take on the solutions that they need.
SwedishDenna attityd står i kontrast till den franska åklagarmyndighetens, som hade modet att anförtro vårt organ för kontraspionage (DST) uppdraget att undersöka nätverket Echelon.
This attitude contrasts with that of the French public prosecutor, who recently and courageously instructed our security service to investigate the Echelon network.
SwedishDet skulle därför vara självklart att anförtro den här uppgiften i sin helhet åt redan befintliga Eurocontrol, som sedan länge kontrollerar Beneluxländernas och västra Tysklands luftrum.
It would therefore seem obvious to hand over this task as a whole to the existing Eurocontrol that has monitored the airspace of the Benelux countries and western Germany for a long time.