svéd-angol fordítás erre a szóra: a-lag

SV

"a-lag" angol fordítás

EN

SV a-lag
volume_up
{semlegesnem}

a-lag

Hasonló fordítások a(z) "a-lag" szóra angolul

A főnév
English
lag főnév
lag- melléknév
English
à prepozíció
English
å főnév
English
å prepozíció
English
å! ige
English
låg melléknév
låg ige
English
ligga ige

Példamondatok a(z) "a-lag" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJag tror att detta europeiska A-lag återigen kan lyckas med detta utan problem.
I think that this same European A-Team would be able to pull this off again without any trouble.
SwedishI så fall skulle vi införa två typer av medborgarskap bestående av ett A- och ett B-lag.
Otherwise, we would be establishing two-speed citizenship with first- and second-class Europeans.
SwedishVi vill inte att medborgarna skall indelas i ett A-lag och ett B-lag.
We do not want citizens to be divided into an A team and a B team.
SwedishDet viktiga nu är att undvika att utvidgningen skapar ett A-lag och ett B-lag i Europeiska unionen.
The important thing now is to avoid enlargement giving rise to an 'A team' and a 'B team' in the European Union.
SwedishDet viktiga nu är att undvika att utvidgningen skapar ett A-lag och ett B-lag i Europeiska unionen.
The important thing now is to avoid enlargement giving rise to an 'A team ' and a 'B team ' in the European Union.
SwedishEtt " närmare samarbete" mellan vissa länder inom ett specifikt område skapar en uppdelning av EU i A- och B-lag.
A 'closer cooperation' between certain countries within a specific area will divide the EU into A and B teams.
SwedishEtt " närmare samarbete " mellan vissa länder inom ett specifikt område skapar en uppdelning av EU i A- och B-lag.
A 'closer cooperation ' between certain countries within a specific area will divide the EU into A and B teams.
SwedishDet är ett misstag att dela upp unionen i ett A-lag och ett B-lag, och jag kan därför inte stödja att en tredjedel av medlemsstaterna går före.
It is a mistake to divide the union up into an A-team and a B-team, and I therefore cannot support a third of the Member States being given precedence.
SwedishFör övrigt har de drastiska garantiklausuler som ålagts våra partner också bidragit till detta intryck av ojämlika förhållanden mellan ett A- och ett B-lag.
Furthermore, the drastic safeguard clauses imposed on our partners have also added to the impression of unequal relations between a David and a Goliath.
SwedishKommissionens förslag om indelning i ett A- och ett B-lag bygger upp nya murar mellan ansökarländer i t.ex.
The Commission's proposal of a division into an A team and a B team creates new walls between the applicant countries in the Baltic for example, and makes the enlargement process more difficult.
SwedishJag hoppas nu att det skall bli verklighet att vi här i parlamentet har ett så kallat " A-lag" ur vilket vi kan rekrytera dem som på ett verkligt professionellt sätt skall observera.
I hope it will become true that in this Parliament we will have an "A-team' from which we will be able to recruit those who will be able to observe in a truly professional way.
SwedishJag hoppas nu att det skall bli verklighet att vi här i parlamentet har ett så kallat " A-lag " ur vilket vi kan rekrytera dem som på ett verkligt professionellt sätt skall observera.
I hope it will become true that in this Parliament we will have an " A-team ' from which we will be able to recruit those who will be able to observe in a truly professional way.
SwedishFör det sjätte och sista: Se till att befintliga medlemsstater visar solidaritet och omdöme avseende det fördjupade samarbetet, så att vi inte skapar ett EU på nytt uppdelat i A-, B- och C-lag.
Sixthly and lastly, ensure that existing Member States display solidarity and discernment regarding deepening cooperation so that we do not create an EU again divided into A, B and C teams.
SwedishMed den valda strategin har kommissionen gjort utvidgningen till en hästkapplöpning, där deltagarna oundvikligt kommer att framstå som vinnare och förlorare, ett A- och ett B-lag har skapats.
With its chosen strategy the Commission has turned enlargement into a horse race in which the participants will inevitably feel like winners and losers. An A team and a B team have been created.