svéd-angol fordítás erre a szóra: övervägande

SV

"övervägande" angol fordítás

EN

SV övervägande
volume_up
{semlegesnem}

Jag tror inte att det behövdes något ytterligare övervägande.
   – Mr President, I do not believe there was any need for further deliberation.
Kommissionen har otvivelaktigt beräknat behoven med stor omsorg och efter moget övervägande.
The Commission has manifestly shown great care and deliberation in calculating needs.
Därför har vi nu tagit upp frågan för förnyat övervägande.
We thus find ourselves in the midst of renewed deliberation.
övervägande (és: aktning, beaktande, hänsyn, anseende)
Några av frågorna som väckts är mer komplicerade och kräver noggrant övervägande.
Some of the issues raised are much more complex, and merit careful consideration.
Även dessa förtjänar allvarligt övervägande i de pågående reformerna.
They too deserve serious consideration in the ongoing reforms.
Detta är ett viktigt kommersiellt övervägande som man måste komma ihåg.
This is an important commercial consideration that must be borne in mind.

Szinonimák (svédül) a(z) övervägande szóra:

övervägande

Példamondatok a(z) "övervägande" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet är något som är viktigt att beakta när hälsostrategin är under övervägande.
It is essential to take this fact into account when considering health strategy.
SwedishDet skulle vara lämpligt att ett övervägande om reservernas roll i banksystemet.
This might be a good time to reflect on the role of reserves in the banking system.
SwedishEtt sista övervägande: Den andra pelaren måste bli kärnan i jordbruksreformen.
Finally, the second pillar must become the core component of agricultural reform.
SwedishJag anser att vore lämpligt med ytterligare tid för övervägande.
Mr President, I believe that a further period of reflection would be appropriate.
SwedishDen ståndpunkt som den övervägande majoriteten intog kan dock inte nonchaleras.
However, the view of the unquestionable majority of the panel cannot be disregarded.
SwedishOm detta verkligen är fallet måste Lord Ashdown ta sitt svar under övervägande.
If that is indeed the case, Lord Ashdown will have to consider his response.
SwedishEnbart efter särskilt övervägande, och givetvis med särbehandling och särskilt urval.
Only waste considered in a particular way and, of course, specified and selected.
SwedishDetta är en invecklad och flerdimensionell fråga som kräver noggrant övervägande.
I am aware that this has been an issue of concern and debate in Parliament.
SwedishDet måste vi göra för en övervägande majoritet av de europeiska medborgarnas skull.
That needs to be done for the sake of the overwhelming majority of European citizens.
SwedishDet är viktigt att frågan om gemenskapsintressen tas under ordentligt övervägande.
It is important that the question of Community interest should be considered properly.
SwedishKommissionen har för närvarande delegationens argument under övervägande.
The Commission is currently carefully reviewing the United States ' arguments.
SwedishEuropa består av en samling relativt små och övervägande enspråkiga områden.
Europe boasts a collection of relatively small and predominantly monolingual regions.
SwedishKommissionen har för närvarande delegationens argument under övervägande.
The Commission is currently carefully reviewing the United States' arguments.
SwedishDen övervägande majoriteten av medlemsstaterna är för konstitutionen.
The overwhelming majority of the Member States are in favour of the Constitution.
SwedishDessutom skulle jag vilja säga att begreppet redan återfinns i övervägande 10.
Furthermore, I would say that the notion is already contained in the wording of Recital 10.
SwedishAv dessa skäl har vi till övervägande del avgivit positiva röster.
For these reasons the vast majority of our group voted in favour of the report.
SwedishDen övervägande majoriteten av kommissionen är för konstitutionen.
The overwhelming majority of the Commission are in favour of the Constitution.
SwedishDen kursen överensstämmer för övrigt med vad en övervägande del av befolkningen vill.
In fact, this course of action corresponds to the wishes of the majority of the population.
SwedishDen övervägande majoriteten av Europas bönder har inte något gynnat läge.
The vast majority of European farmers do not live in advantaged areas.
SwedishDen alldeles övervägande delen av dem antas ha ägnat sig åt helt fredlig verksamhet.
The vast majority of them are believed to have been involved in entirely peaceful activities.