svéd-angol fordítás erre a szóra: öva


Erre gondoltál: ovum
SV

"öva" angol fordítás

SV öva
volume_up
[övade|har övat] {ige}

Så småningom, men du måste öva hemma.
Eventually, but you have to practice at home.
Så, öva medkänslighet, läs igenom koncessionen, sprid den och utveckla den inom dig själv.
So, practice compassion, read the charter, disseminate it and develop it within yourself.
How am I supposed to practice at home?
De valde verkligen den rätta platsen att öva brandsläckning på
Well, they sure picked the right place to practise a burn on.
Du kan öva dig i ett främmande språk eller prata ditt eget med andra som vill lära sig, du bestämmer själv.
You can practise a foreign language or speak your own with non-native speakers, as you wish.
Han hade mycket tid på sig för att öva bakom galler, så han kanske kan hålla tyst ett ögonblick ...
He had a lot of time practising behind bars; maybe he could shut up now for a moment...
De är förhärligad öva och träna.
They're glorified drill and practice.

Szinonimák (svédül) a(z) öva szóra:

öva

Példamondatok a(z) "öva" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDe lär sig att öva detta system som släpper ut deras egna hormonbaserade opiater.
They're learning to flex this system that releases their own endogenous opiates.
SwedishJag ska inte öva min tyska i dag.
Mr President, Chancellor, President Barroso, I am not going to try my German out today.
SwedishHan hade mycket tid på sig för att öva bakom galler, så han kanske kan hålla tyst ett ögonblick ...
He had a lot of time practising behind bars; maybe he could shut up now for a moment...
SwedishJag håller på att öva mig för det fallet att kammaren, i sin visdom, skulle besluta att det är bättre att jag talar mindre.
I am in training in case the House, in its wisdom, decides that it would be better for me to speak less.
Swedish– Fortsätt att öva på presentationer.
SwedishMånga internationella studenter vill öva sin svenska med någon som kan, så svenska studenter är alltid välkomna vid det svenska bordet!
If you want to bring something to eat or drink, you can easily get it from one of the cafés or restaurants nearby.
SwedishVad är det för tal du ska öva på?
SwedishJag måste öva!
SwedishIstället måste man inom familjen öva ett kritiskt umgänge med media, vilket bara kan ge resultat med hjälp av gemensamma resonemang om innehåll och mål.
On the contrary, within the family circle critical attitudes to the press must be exercised, and they can be fruitful only by means of a joint analysis of content and objectives.
SwedishMan kan på detta sätt ge 30-40 chefer per år utbildning och tillfälle att öva sig.
Until now, such initiatives have been promoted to great acclaim by the European Union, making it possible for training and instruction to be given to between 30 and 40 managers every year.