svéd-angol fordítás erre a szóra: ämbetstid

SV

"ämbetstid" angol fordítás

volume_up
ämbetstid {hímn. és nőn.}

SV ämbetstid
volume_up
{hím és nőnemű}

1. általános

ämbetstid (és: mandattid, valperiod)
Detta är så att säga Jacques Chiracs idé, för att markera slutet på hans ämbetstid.
This is Chirac's Theorem, as it were, to mark the end of his term of office.
(EN) Jag vill önska det tjeckiska ordförandeskapet lycka till under dess ämbetstid.
May I wish the Czech presidency every success during its term in office.
Trots det, herr Prodi, inleddes er ämbetstid med bästa möjliga utsikter.
For all that, Mr Prodi, your term of office had begun with the best possible omens.
ämbetstid (és: ämbetsperiod)
Hela er ämbetstid har präglats av tanken på självreglering inom branschen.
Your entire tenure has been dominated by this idea of industry self-regulation.
Även om kritiken ökade under nio år av hennes ämbetstid tillät inte FN:s organisationsstruktur såsom den hade utvecklats någon intern granskning av Unicef.
Although criticism was building over nine years of her tenure, the UN structures as they have evolved did not allow any internal investigation of UNICEF.
Men i början av min ämbetstid talades det mycket om nödvändigheten av att analysera hur mycket det kostar handeln och att göra relevanta beräkningar.
Nevertheless, at the beginning of my tenure much has been said regarding the necessity of analysing how much it costs the trade and of making the relevant calculations.

2. vallás

ämbetstid (és: pastorat)

Példamondatok a(z) "ämbetstid" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJag har själv under min ämbetstid haft tre utförliga samtal med Denktash.
I myself have had three detailed discussions with Mr Denktash during my period of office.
SwedishJag vet att ni har gjort ert bästa under er ämbetstid.
I know that you have done your best, Commissioner, while in office.
SwedishKommer Tony Blair under sin ämbetstid att gå vidare utifrån det redan avtalade programmet för utvidgningen?
During his time in office, will he build on the already agreed enlargement programme?
SwedishDet är vad jag vill uppnå under min ämbetstid och jag är till 100 procent besluten att försöka åstadkomma detta.
That is what I want to achieve in my time in office and I feel 100% committed to trying to achieve that.
SwedishUnder sin första ämbetstid stödde han häxjakter på journalister, exempelvis Hans-Martin Tillack som avslöjade bedrägerier.
In his first term he supported witch hunts against journalists such as Hans-Martin Tillack who exposed frauds.
SwedishPresident Iliescu förklarade i Göteborg att han hoppas och tror att samtliga kapitel kan fullföljas under hans ämbetstid.
President Iliescu announced in Gothenburg that he hoped and believed that all chapters could be fulfilled during his period of office.
SwedishDen politiska situationen i Egypten förändrades dramatiskt förra fredagen när president Hosni Mubarak avgick efter 30 års ämbetstid.
The political reality of Egypt changed spectacularly last Friday when President Mubarak stepped down after 30 years in office.
SwedishJag är tacksam för den vilja till samarbete som parlamentet har visat under min ämbetstid, och jag ser fram emot att diskutera framtida utmaningar.
I am grateful for the cooperation received since I have been in office and look forward to discussing the challenges ahead.
SwedishÄven om kritiken ökade under nio år av hennes ämbetstid tillät inte FN: s organisationsstruktur såsom den hade utvecklats någon intern granskning av Unicef.
Commissioner Ferrero-Waldner says that this was, in a way, triggered by the Kosovo war, but that is exactly where the problem lies.
SwedishUnder min ämbetstid betraktades jag, tillsammans med min premiärminister, som regeringens ledande försvarare av modellen för ett irländskt socialt partnerskap.
In my time in that office, I was regarded, together with my Prime Minister, as the leading government defender of the of Irish social partnership.
SwedishSedan början av hans ämbetstid har kommissionsordföranden inte gjort den minsta ansträngning för att finna en lösning på den konstitutionella konflikten.
Since the start of his time in office, the President of the Commission has not made the slightest effort to find a solution to this constitutional conflict.
SwedishVid Europeiska rådets möte i torsdags framförde vi vårt allra mest uppriktiga tack till Europaparlamentets talman Josep Borrell Fontelles nu när hans ämbetstid nästan är över.
Last Thursday at the European Council we offered President of the European Parliament, Josep Borrell, our sincerest thanks, now that his duties are almost over.
SwedishSärskilt när en kommission närmar sig slutet på sin ämbetstid och nu, skulle man kunna säga, går på övertid är det viktigt att tänka tillbaka på vad som ännu inte har avslutats.
Especially when a Commission is coming to the end of its life and is now, of course, beyond - some might say - the end of its life, it is important to reflect back on what has not yet been completed.