ES birlar
volume_up
[birlando|birlado] {ige}

1. általános

birlar (és: quitar)
volume_up
to do out of {i.} [közny.]
birlar (és: afanar, mangar)
volume_up
to snitch {tárgy. i} [közny.]

2. köznyelvi

birlar (és: afanar)
volume_up
to filch [filched|filched] {tárgy. i} [közny.]
birlar (és: volar, afanarse)
volume_up
to jack [jacked|jacked] {tárgy. i} [Am.] [közny.] (to steal)
birlar
volume_up
to lift [lifted|lifted] {tárgy. i} [közny.] (steal)
birlar (és: volar, afanarse, mangar)
volume_up
to nip [nipped|nipped] {tárgy. i} [Am.] [közny.] (steal)
birlar (és: afanar)
volume_up
to nobble {tárgy. i} [GB] [szl] (steal)
birlar (és: volar)
volume_up
to palm [palmed|palmed] {tárgy. i} [GB] [közny.] (steal)
birlar (és: afanar)
volume_up
to snaffle {tárgy. i} [GB] [közny.]
birlar (és: afanar, volar)
volume_up
to whip [whipped|whipped] {tárgy. i} [GB] [közny.] (steal)

Szinonimák (spanyolul) a(z) birlar szóra:

birlar