román-angol fordítás erre a szóra: uniformitate

RO

"uniformitate" angol fordítás

volume_up
uniformitate {csak egyessz.}

RO uniformitate
volume_up
{nőnem}

Această reformă trebuie să standardizeze respectarea și aplicarea regimurilor de către statele membre, deoarece nu există nicio uniformitate pe întreg teritoriul UE.
This reform must standardise Member States' compliance and enforcement regimes, as there is no uniformity throughout the EU.
Abordarea diferenţiată a Comisiei ne dă motive să sperăm că o Europă unificată nu va însemna o uniformitate forţată, în special nu într-o perioadă de criză.
The Commission's differentiated approach gives reason to hope that a unified Europe will not mean enforced uniformity, especially not during a period of crisis.
Propunerea asigură uniformitate în punerea în aplicare a politicii de control, odată cu respectarea diversităţii şi caracteristicilor specifice ale diferitelor flote.
The proposal ensures uniformity in the implementation of the control policy, while respecting the diversity and the specific characteristics of different fleets.
uniformitate (és: regularitate)
uniformitate (és: egalitate (identitate))