román-angol fordítás erre a szóra: uniform

RO

"uniform" angol fordítás

volume_up
uniform {mn hímn.}
EN

"uniform" román fordítás

RO uniform
volume_up
{melléknév, hímnem}

Trebuie să existe un control mai ferm şi mai uniform în statele membre.
There must be more stringent and uniform control in the Member States.
Astfel, vom garanta un nivel de siguranţă uniform şi ridicat.
In that way, we will be guaranteeing a uniform high level of safety.
Din acest motiv, un efort uniform de 1,5% din PIB nu este nici viabil, nici justificat.
For this reason, demanding a uniform effort of 1.5% of GDP is not viable or justified.
uniform (és: monoton, otova)
uniform (és: omogen, omogenă, uniformă)

Szinonimák (angolul) a(z) uniform szóra:

uniform

Példamondatok a(z) "uniform" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

RomanianAm văzut, de asemenea, demonstrații ale partidului dvs. uniform Jobbik din Budapesta.
I also saw demonstrations by your uniformed Jobbik party in Budapest.
RomanianOferă conţinut video uniform, detaliat, chiar în condiţii de lumină slabă.
Delivers smooth, detailed video, even in low light conditions.
RomanianEa trebuie pedepsită în consecință, iar acum ea este definită uniform în toate statele membre.
It should be punished accordingly and it is now defined in the same way in all Member States.
RomanianReguli care să asigure un câmp de acţiune uniform între statele membre şi între operatorii economici.
Rules to ensure a level playing field between Member States and between economic operators.
RomanianTotuși, voi încerca să împart acest timp în mod corect și uniform.
However, I will try to divide that time fairly and evenly.
RomanianPrin urmare, aş dori să îi cer Preşedintelui să aplice în mod uniform normele Parlamentului.
I would therefore like to request of the President that the rules of the House are applied even handedly.
RomanianMembrii Grupului S&D au atras atenția asupra faptului că resursele energetice nu sunt distribuite în mod uniform între statele membre.
The S&D Group have pointed out that energy resources are not evenly distributed among Member States.
Romanian1683/95 de instituire a modelului uniform de viză. Aceste norme se aplică pentru toţi resortisanţii ţărilor terţe care sunt supuşi obligaţiei să deţină viză.
These rules apply to nationals of all third countries subject to visa requirement.
RomanianOferă conţinut video uniform, detaliat, chiar în condiţii de lumină slabă.
Start a film project with one click, and then upload widescreen video to social networking sites, with Windows Vista or later. (Broadband may be required.)
RomanianSper ca nu foarte multe state să ceară exceptareatemporară de la aceste reguli şi că ele vor fi aplicate uniform din 2013
I hope that not very many states will request a temporary exemption from these regulations and that they will be applied across the board from 2013.
RomanianEste datoria noastră fundamentală să punem în aplicare într-un mod adecvat, uniform şi eficient acest tratat pentru care am plătit un preţ atât de mare.
It is our fundamental duty to implement smoothly, seamlessly and efficiently this treaty which we have paid so dearly for.
RomanianDe asemenea, am auzit de cheltuielile mari legate de respectarea normelor UE, astfel încât să nu avem un cadru uniform pentru importurile din ţările terţe.
We also heard about the high cost of compliance with EU regulations, so that we do not have a level playing field for third country imports.
RomanianÎn cele din urmă, raportul exprimă preocupări ale părților interesate privind asigurarea unui cadru uniform pentru produsele UE și importurile din țări terțe.
Finally, the report voices concerns from stakeholders as regards ensuring a level playing field for EU products and third country imports.
RomanianNivelul nostru de exigență în raport cu respectarea valorilor comune ale Uniunii de către partenerii europeni trebuie să fie, în schimb, uniform și foarte ridicat.
On the other hand, our demands in terms of our European partners' respect for the Union's common values must be consistent and very high.
RomanianScopul politicii de coeziune este o creștere economică durabilă și favorabilă incluziunii, răspândită uniform în Europa, precum și reducerea disparităților de dezvoltare dintre regiuni.
The aim of cohesion policy is sustainable and inclusive economic growth spread evenly across Europe and the reduction of disparities between regions.
RomanianMai ales că, din câte știu eu, inteligența este distribuită uniform pe teritoriul UE și nu s-au îngrămădit toți deștepții în vest iar estul a rămas doar cu proștii.
Especially because, as far as I am aware, intelligence is spread evenly across the EU and we do not have all the clever people gathered in the West, with only the idiots left in the East.