román-angol fordítás erre a szóra: prin

RO

"prin" angol fordítás

RO prin
volume_up
{indulatszó}

1. általános

prin (és: printre)
Prin finanţarea cercetării şi dezvoltării, prin sprijinirea investiţiilor...
Through funding research and development, through supporting investment...
Acest lucru trebuie să continue prin intermediul legislaţiei, al obiectivelor şi al directivelor.
That needs to continue through legislation, through targets and through directives.
Aceasta trebuie, de asemenea, adoptată imediat prin transpunerea directivei.
It also needs to be immediately adopted through transposition of the directive.

2. "în"

prin
volume_up
in {isz}
Însă mesajul Uniunii Europene a fost vehiculat cu mult mai bine prin rezultatul pozitiv din cea de-a doua campanie.
But the message of the European Union was sold far better by the 'yes' side in the second campaign.
UE ademenește prin "ajutor” de milioane de euro și prin dezvoltare.
The EU beckons with millions of euro in so-called 'aid' and development.
Prin urmare, prin votul nostru va fi pusă la îndoială credibilitatea Europei în lume.
It is therefore Europe's credibility in the world that is going to be called into question by our vote.

3. "în preajmă"

prin
Prin urmare, este vorba despre alegeri strategice, despre conținutul politicii.
This is therefore about strategic choices, about the content of policy.
Prin urmare, despre acest lucru este vorba în acest raport: stabilirea cadrului.
So that is what this report is about: it is actually about setting the framework.
Prin urmare, nu vom vorbi doar despre Spania, ci şi despre Belgia şi Ungaria.
Therefore, we will not only be talking about Spain, but also about Belgium and Hungary.
prin
Mutați bărcuțele de hârtie prin lac atingând ecranul pentru a crea valuri.
You move the origami around the pond by touching the screen to create ripples.
Prin urmare, pentru a putea întoarce roata, trebuie să îndrăznim mai mult.
We therefore need to be bolder in order to try and turn things around.
Astăzi, aproximativ o treime din cercetare este finanțată prin acest mecanism.
Today, around one third of research is funded under the facility.

4. "în timpul"

prin
Prin urmare, este rezonabil ca stimulentele să nu fie abandonate în cursul anului 2010.
It is therefore reasonable for the stimuli not to be abandoned during 2010.
Prin urmare, trebuie să fim atenţi şi responsabili în timpul instituirii sale.
Therefore, we have to be very careful and responsible during its setting-up.
Prin urmare, la următoarea şedinţă de plen ne vom trezi, din nou, în aceeaşi situaţie.
We will therefore find ourselves in exactly the same situation again during the next plenary session.

Példamondatok a(z) "prin" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

RomanianUE sprijină formarea şi dezvoltarea profesională a cercetătorilor europeni prin:
EU financing could support your training and career development as a researcher:
RomanianPrin urmare, s-a folosit doar expresia "Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”.
Therefore, only the expression 'former Yugoslav Republic of Macedonia' was used.
RomanianComisia poate accepta toate aceste amendamente şi, prin urmare, sprijină textul.
The Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
RomanianPrin urmare, prezentul raport este rezultatul compromisului pe care îl urmăream.
Therefore, this report is the result of the compromise which we had been seeking.
RomanianAceste acorduri sunt, prin urmare, un pas mic, dar pozitiv, în direcția corectă.
These agreements are therefore a small, but positive step in the right direction.
RomanianPrin urmare, votez împotriva cererii sale de apărare a imunității parlamentare.
I am therefore voting against his request to protect his parliamentary immunity.
RomanianDintr-o maşină care trece prin faţa unui lăcaş de cult copt se trage în mulţime.
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
RomanianSe poate spune, prin urmare, că Banca Centrală Europeană a funcţionat foarte bine.
It can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
RomanianAmendamentul 8 a fost retras şi prin urmare nu puteţi vota asupra paragrafului 36.
Amendment 8 has been withdrawn, and as a result you cannot vote on paragraph 36.
RomanianPrin urmare, susţin ideea instituirii unei reţele europene de educaţie medicală.
I therefore support the idea of setting up a European health literacy network.
RomanianEuropa are, prin urmare, o responsabilitate deosebită în procesul actual al G20.
Europe has, therefore, a particular responsibility in the current G20 process.
RomanianPrin urmare, pentru noi este important să ştim ce se va întâmpla în Statele Unite.
Therefore, it is important for us to know what will happen in the United States.
RomanianMulţi oameni cred că pot obţine avantaje personale prin distrugerea pădurilor.
A lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
RomanianPrin urmare, este mult mai greu să reuşim, dar în acelaşi timp trebuie să o facem.
It is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
RomanianPrin urmare, ar fi mai indicat ca cererile să fie prezentate separat în viitor.
It would therefore be better if applications were submitted separately in future.
RomanianPresa de astăzi se caracterizează prin pesimism: se va ajunge sau nu la un acord?
Today's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
RomanianDe unde va veni creșterea și, prin urmare, de unde vor proveni locurile de muncă?
Where will the growth come from and, consequently, where will the jobs come from?
RomanianPrin urmare, merită sprijin și o atenție deosebită din partea Uniunii Europene.
It is therefore worthy of particular support and attention by the European Union.
RomanianPrin urmare, primul element este o piață energetică integrată și interconectată.
The first element is therefore an integrated and interconnected energy market.
RomanianPrin urmare, îi felicit pe cei implicați în activitatea Președinției maghiare.
Therefore I congratulate those involved in the work of the Hungarian Presidency.