román-angol fordítás erre a szóra: a poseda

RO

"a poseda" angol fordítás

volume_up
a poseda {tárgy. i}

RO a poseda
volume_up
{ige}

a poseda
Ţările care posedă resurse s-ar aştepta la mai multe decizii progresiste.
The countries that have the resources would expect more forward-moving decisions.
În timp ce Rusia le posedă din plin, nouă ne lipsesc.
While Russia has too much, we have too little.
Problema poate fi rezolvată atunci când debitorul posedă active în Uniunea Europeană şi când acestea pot fi găsite şi supuse procedurilor juridice.
The problem can be resolved where the debtor has assets in the EU and it is possible to trace them and bring legal proceedings.
Ideea că aceste arme oferă securitate statelor care le posedă este falsă şi înapoiată şi încalcă dreptul umanitar internaţional şi afectează securitatea globală.
The idea that these arms provide security for the states that own them is false and backward and violates international humanitarian law and interferes with global security.
În plus, acesta nu posedă nici măcar informații pe baza cărora să poată contesta validitatea unei hotărâri judecătorești motivate.
Additionally, it does not even possess information on the basis of which it could question the validity of a reasoned court ruling.
Același tratat va elimina orice justificări avansate de acele țări care posedă arme nucleare ce nu se încadrează în regimul TNP, în sensul deținerii în continuare a acestora.
The same treaty will remove any justification advanced by countries which possess nuclear weapons outside the NPT regime for keeping them.
Un astfel de tratat trebuie să interzică dezvoltarea, testarea, producerea și depozitarea armelor nucleare și să oblige statele care posedă armament nuclear să renunțe la acesta.
Such a treaty must prohibit development, testing, production and stockpiling of nuclear weapons and oblige states that possess nuclear armaments to disarm.

Példamondatok a(z) "a poseda" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

RomanianProblema poate fi rezolvată atunci când debitorul posedă active în Uniunea Europeană şi când acestea pot fi găsite şi supuse procedurilor juridice.
The problem can be resolved where the debtor has assets in the EU and it is possible to trace them and bring legal proceedings.
RomanianDoar Statele Unite, bazându-se pe voinţa politică şi pe posibilităţile militare pe care le posedă, sunt dispuse şi capabile să asigure stabilitatea şi securitatea globală.
It is only the United States, on the basis of its political will and military capability, that is willing and able to ensure global stability and security.