román-angol fordítás erre a szóra: persoană

RO

"persoană" angol fordítás

RO persoană
volume_up
{nőnem}

Fiecare persoană de contact conține informații despre o persoană sau o organizație.
Each contact contains the information for one person or organization.
Pentru a partaja elemente cu o anumită persoană, selectați contul persoanei respective.
To share items with a particular person, choose that person's account.
În funcție de tipul de rețea utilizat, aceste setări pot varia de la persoană la persoană.
Depending on what type of network you use, these settings might vary from person to person.
Acest lucru înseamnă că poate fi foarte dificil pentru o persoană să aibă acces la lege.
This means that it can be very difficult for the individual to gain access to the law.
În ce circumstanțe o persoană va putea refuza să fie supusă unei asemenea scanări?
Under what circumstances an individual would be able to refuse to be subjected to such scanning?
Nu cred că mulți oameni sunt prea preocupați de persoana implicată în acest caz.
I do not believe that many people are too concerned about the individual involved here.

Példamondatok a(z) "persoană" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

RomanianAlegerile trebuie să fie sinonime cu opțiunea exprimată prin vot de către o persoană.
Elections must be synonymous with the choice that one expresses through a vote.
RomanianNu este necesar să mutați informațiile despre persoana de contact din Agenda Windows.
You don’t need to move your contact information from the Windows Address Book.
RomanianO persoană poate utiliza aceste informații pentru a accesa ruterul fără cunoștința dvs.
Someone could use this information to access your router without you knowing it.
RomanianOrice societate cooperativă cu sediul în România are statut de persoană juridică.
Any cooperative which has its headquarters in Romania is a legal entity.
RomanianDacă această persoană reapare, i se oferă o gamă extinsă de opțiuni procedurale.
If he reappears, he is offered an extended range of procedural options.
RomanianFiecare persoană desemnată va deveni comisar european, dacă nu se retrage.
Anyone they nominate will - unless he or she withdraws - become an EU commissioner.
RomanianSite-ul v-a fost prezentat printr-un mesaj de e-mail primit de la o persoană necunoscută.
The site is referred to you through an email message from someone you don't know.
RomanianDomnule președinte, când iubim o persoană avem anumite așteptări de la ea.
Mr President, when you love someone, you have certain expectations of them.
RomanianÎn special, devine din ce în ce mai dificil pentru o persoană să îşi înceapă o carieră.
In particular, it is becoming increasingly difficult to get a start in one's career.
RomanianÎn Grecia există o expresie pentru o persoană care îşi asumă sarcini noi şi dificile.
In Greece, we have an expression for someone who assumes tough new duties.
Romaniandin rețeaua socială în care persoana de contact are informațiile despre ziua sa de naștere.
account from the social network where you contact has his or her birthday info.
RomanianSperăm, cu siguranţă, să obţinem acest lucru, însă el nu este persoana potrivită.
It is something we hope for, but he is certainly not the master card.
RomanianDl Morel este o persoană extraordinară, cu o activitate excelentă, dar nu este suficient.
Mr Morel is an excellent man and he is doing a very good job, but it is not enough.
RomanianPrin câțiva pași simpli, este posibil să invitați o persoană să se conecteze la computer.
By following a few steps, you can invite someone to connect to your computer.
RomanianIeri am fost informat de o persoană din interior despre un potenţial nou focar în Serbia.
I was yesterday informed by an insider of a potential new hotbed in Serbia.
RomanianÎntr-adevăr, nu reușesc să identific în Egipt o persoană care ar putea prelua conducerea.
Indeed, I am unable to single out anyone in Egypt who could take over the leadership.
RomanianSite-ul v-a fost prezentat printr-un mesaj de poștă electronică de la o persoană necunoscută.
The site is referred to you through an e‑mail message from someone you don't know.
RomanianAvem nevoie în această funcție de o persoană care înțelege semnificația crizei actuale.
We need someone in this position who understands the significance of the present crisis.
RomanianImaginea va reveni la imaginea implicită de persoană de contact utilizată de Windows.
The picture will revert to the default contact image used by Windows.
Romanian-Bolile psihice afectează în mod uimitor o persoană din patru.
in writing. - Mental ill health affects a staggering one in four people.