román-angol fordítás erre a szóra: expertiză

RO

"expertiză" angol fordítás

RO expertiză
volume_up
{nőnem}

expertiză
Există o anumită expertiză și există capacități din partea Uniunii.
There is a certain expertise and there are capabilities on the Union side.
Cred că acest lucru ar putea, cu siguranţă, să consolideze expertiza şi recomandările.
I believe this could definitely strengthen the expertise and recommendations.
Contăm pe angajamentul și pe expertiza Parlamentului European.
We are counting on the commitment and expertise of the European Parliament.
expertiză
expertiză (és: sondaj, observație, măsurătoare)

Példamondatok a(z) "expertiză" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

RomanianÎn acelaşi timp, agenţiile regionale de consultanţă nu beneficiază nici ele de expertiza necesară.
At the same time, regional advisory agencies do not have the know-how either.
RomanianSunt mulţumită pentru că am văzut bărbaţi şi femei cu un grad înalt de expertiză şi care au programe clare şi bine stabilite.
I am pleased because I have seen men and women who are highly expert, and have clear and defined programmes.
RomanianAș dori ca Parlamentul European să poată furniza expertiză Comisiei în stabilirea indicatorilor privind tabloul de bord.
I would like the European Parliament to be able to provide expert help to the Commission in defining the indicators on the scoreboard.
RomanianInformațiile trebuie să fie fiabile, validate de autorități, independente, accesibile și destinate unui public mediu, fără expertiză.
Information needs to be reliable, validated by the authorities, independent, accessible and targeted to an average, non-expert audience.
RomanianAcum câteva zile, s-au strâns 1 200 000 de semnături de la cetățenii europeni care solicită un raport independent de expertiză cu privire la OMG-uri.
A few days ago, 1 200 000 signatures were collected from European citizens asking for an independent expert report on GMOs.
RomanianSalut, de asemenea, intenția Consiliului de a aloca în continuare asistență macrofinanciară Republicii Moldova și de a furniza expertiză guvernului de la Chișinău.
I also welcome the Council's intention to continue to grant macro-financial assistance to the Republic of Moldova and to provide expert advice to the government in Chişinău.
RomanianScopul Biroului European de Sprijin pentru Azil este acela de a oferi expertiza care să contribuie la aplicarea coerentă şi de înaltă calitate a politicii europene comune de azil.
The goal of the European Asylum Support Office is to provide expert assistance that contributes to applying a consistent and high quality common European asylum policy.
RomanianÎn ciuda implicării sale în instituții europene la nivel de politică și de expertiză, este clar că guvernul bulgar nu poate vedea legătura dintre știință și ieșirea din criză.
Despite its involvement in European institutions at political and expert level, the Bulgarian Government clearly cannot see the link between science and getting out of the crisis.