román-angol fordítás erre a szóra: de bază

RO

"de bază" angol fordítás

EN

RO de bază
volume_up
{melléknév}

de bază
Acestea completează regulamentul de bază și au o aplicabilitate generală.
They supplement the basic regulation and are of general application.
Acesta este un principiu de bază şi o declaraţie importantă a Parlamentului.
This is an important basic principle and an important statement by Parliament.
Vor creşte salariul de bază şi vor reduce partea variabilă a remuneraţiei.
They will increase the basic salary and reduce the variable part of remuneration.

Hasonló fordítások a(z) "de bază" szóra angolul

de határozószó
English
de prepozíció
de kötőszó
bază főnév
baza főnév
English
a baza ige
a se baza ige

Példamondatok a(z) "de bază" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

RomanianNu spun că suntem de acord cu tot ceea ce conține, dar aprobăm adoptarea de bază.
I am not saying we agree with everything in it, but we endorse the core passage.
RomanianBaza de date online conține informații media de la mai mulți furnizori de date.
The online database contains media information from a number of data providers.
RomanianDe fapt, ea pune în legalitate producția de celule pe bază de telururi de cadmiu.
In fact, it legalises the production of cells based on tellurides of cadmium.
RomanianNu doresc să văd reclame pentru produsele farmaceutice eliberate pe bază de reţetă.
I do not want to see advertisements for prescription pharmaceutical products.
RomanianEste reprobabil faptul că trecerea la noua bază de date este amânată din nou.
It is reprehensible that the changeover to the new database is again being delayed.
RomanianMai degrabă, trebuie să stabilim relaţia noastră cu Rusia pe o bază solidă de valori.
Instead, we must place our relationship with Russia on a firm basis of values.
RomanianWindows Update clasifică actualizările de software pe baza importanței actualizării.
Windows Update categorizes software updates based on the update's importance.
RomanianDe aceea nu sunt pe deplin de acord cu baza juridică restrictivă propusă.
This is why I am not in full agreement with the restrictive legal basis proposed.
RomanianAceastă problemă este reglementată încă pe baza Convenţiei de la Chicago din 1944.
This issue is still regulated on the basis of the 1944 Chicago Convention.
RomanianÎntre timp, aceste activități rămân o parte importantă a misiunii noastre de bază.
Meanwhile, these activities remain an important part of our core business.
RomanianRaportul Méndez de Vigo este o bază bună în scopul consolidării acestui proces.
The Méndez de Vigo report is a good basis for strengthening this process.
Romanianprecum și că serviciile publice de bază nu vor intra în cadrul negocierilor;
and that essential public services will remain outside the scope of the negotiations;
RomanianDe multe ori, în baza acestor acorduri se poate determina ţara în care sunteţi impozitat.
These agreements may in some cases determine which country you should pay tax to.
RomanianDoamnelor și domnilor, dreptul la azil este un principiu de bază al drepturilor omului.
Ladies and gentlemen, the right to asylum is a key principle of human rights.
RomanianAceastă directivă este unul dintre pilonii de bază ai unei piețe interne funcționale.
This directive is one of the cornerstones of a functioning internal market.
RomanianAcest lucru înseamnă că datele conţinute în baza de date a TFTP sunt, de fapt, anonime.
That means that the data held on the TFTP database are effectively anonymous.
RomanianToți candidații au convenit în prealabil asupra regulilor de bază ale alegerilor.
All candidates had agreed beforehand the ground rules of the election.
RomanianAcest lucru este legat de libertatea de exprimare, care este o valoare europeană de bază.
This is connected with freedom of expression, which is a core European value.
RomanianComutaţi la fereastra Office Access, faceţi clic pe Articole, apoi salvaţi baza de date.
Switch to the Office Access window, click Posts, and then save the database.
RomanianNu există echipament suficient şi nu avem o bază de date sigură cu donatori.
There is insufficient equipment available, and we do not have a reliable donor database.