román-angol fordítás erre a szóra: de atunci

RO

"de atunci" angol fordítás

RO de atunci
volume_up
{határozószó}

de atunci
De atunci, Guernica este un simbol universal al păcii și rezistenței.
Ever since, Guernica has been a universal symbol for peace and resistance.
Încă de atunci lucrează acolo pentru a contribui la evaluarea nevoilor şi la coordonarea ajutorului.
They have been working there ever since to contribute to needs assessment and aid coordination.
De atunci, Tibetul a fost sub controlul Beijingului.
Ever since then, Tibet has been under the control of Beijing.

Hasonló fordítások a(z) "de atunci" szóra angolul

de határozószó
English
de prepozíció
de kötőszó
atunci határozószó
English

Példamondatok a(z) "de atunci" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

RomanianDe atunci, mesajele provenite de la conducerea yemenită au fost mai puțin clare.
Since then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.
RomanianAcest al doilea aspect lipsește de multe ori atunci când se iau decizii bugetare.
This second aspect is very often lacking when budgetary decisions are being made.
RomanianDacă vorbim despre măsuri de adaptare, atunci vorbim implicit despre sponsorizări.
When we talk about adaptation measures then we are also talking about funding.
RomanianDe atunci tibetanilor nu le-a fost permis să comemoreze în mod liber acea zi.
Since that time, Tibetans have not been allowed to commemorate that day freely.
RomanianDacă este vorba despre o moţiune de ordine, atunci dau cuvântul dlui Guardans Cambó.
If we are talking about a point of order, then Mr Guardans Cambó has the floor.
RomanianDe atunci am obţinut o convenţie juridică obligatorie care, cred eu, este istorică.
We have since achieved a legally binding convention which, I believe, is historic.
RomanianDe atunci, au mai fost acceptate alte câteva solicitări, inclusiv cea în cauză.
Several other requests have been accepted since then, including the one in question.
RomanianS-au luat măsuri pentru reformarea Băncii Mondiale, dar de atunci au trecut decenii.
Moves were made to reform the World Bank, but decades have passed since then.
RomanianDacă Comisia a acceptat acest amendament depus de Ungaria, atunci și eu îl accept.
If the Commission accepted this amendment by Hungary, then I accept it too.
RomanianTipul de metodă de deblocare aleasă atunci când ați configurat BitLocker pe unitate.
What kind of unlock method you chose when you set up BitLocker on the drive.
RomanianDe atunci, acolo unde apa a distrus totul, a trebuit să se înceapă reconstrucția.
Since then, where water had destroyed everything, reconstruction has had to take place.
RomanianDacă nu găsiți Alte biblioteci în panoul de navigare, atunci efectuați următoarele:
If you can't find Other Libraries in the navigation pane, do the following:
RomanianAm făcut la fel de mare caz de aceasta ca atunci când am discutat constituţia.
We have made as heavy weather of this as when discussing the constitution.
RomanianDe atunci, în Republica Elenă au fost înregistrate evoluţii legislative importante.
Since then, important legislative developments have taken place in Greece.
RomanianNu ne putem juca cu chestiuni de sănătate, în special atunci când acestea privesc copiii.
We cannot play around with health issues, especially when they concern children.
RomanianProbabil că ați creat acest tip de cont atunci când ați utilizat pentru prima dată PC-ul.
You probably created this type of account when you first started using your PC.
RomanianStrategia privind alcoolul a fost adoptată în 2006 şi s-au întâmplat multe de atunci.
The alcohol strategy was adopted in 2006 and a lot has happened since then.
RomanianȚările noastre vor avea atunci puterea de a oferi și altora locuri de muncă.
Our countries will then have the strength to offer work to others as well.
RomanianAcest lucru este deosebit de important atunci când vorbim despre acorduri comerciale.
This is particularly important when we are talking about trade agreements.
RomanianAtunci totuși, de ce ni se mai propune acum să închidem conturile exercițiului 2008?
Why, then, do we now have the proposal to close the 2008 accounts anyway?