román-angol fordítás erre a szóra: de astăzi

RO

"de astăzi" angol fordítás

RO de astăzi
volume_up
{melléknév}

de astăzi

Hasonló fordítások a(z) "de astăzi" szóra angolul

de határozószó
English
de prepozíció
de kötőszó
astăzi főnév
English
astăzi határozószó
English

Példamondatok a(z) "de astăzi" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

RomanianAstăzi, 137 de state, dintre care 24 de state membre ale UE au semnat Statutul.
At the moment, 137 states have signed the Statute, including 24 EU Member States.
RomanianPresa de astăzi se caracterizează prin pesimism: se va ajunge sau nu la un acord?
Today's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
RomanianDle președinte, doresc să vă felicit pentru activitatea dvs. excelentă de astăzi.
Mr President, I would like to congratulate you on the excellent job you did today.
RomanianSalut propunerea de rezoluție votată astăzi, cu privire la adopția internațională.
I welcome the motion for a resolution voted on today on international adoption.
RomanianEste adevărat că au existat viziuni destul de pesimiste astăzi în această sală.
It is true that there have been rather pessimistic views expressed here today.
RomanianPrincipalele arme de distrugere în masă ale lumii de astăzi sunt foamea şi sărăcia.
The main weapons of mass destruction in the world today are hunger and poverty.
RomanianRezoluția adoptată astăzi de Parlament evidențiază unele dintre aceste măsuri.
The resolution adopted today by Parliament highlights some of these measures.
RomanianNu trebuie să împiedicăm țările sărace de astăzi să aibă această posibilitate.
We must not prevent the poor countries of today from taking that opportunity.
RomanianVotul de astăzi înseamnă că această obscenitate va continua pentru încă 18 luni.
Today's vote means that this obscenity will continue for another 18 months.
RomanianIntensitatea radioactivă din dezbaterea de astăzi are bineînțeles un avantaj.
The radioactive intensity of today's debate does, of course, have one benefit.
RomanianAstăzi, de exemplu, există un surplus de cereale stocat, pentru care nu există piaţă.
Today there are surpluses of grain, for example, in store and no market for them.
RomanianAcesta este rezultatul acestui val de ultraliberalism care cuprinde astăzi lumea.
It is the result of this wave of ultra-liberalism flooding the world today.
RomanianPeste 85 000 de persoane trăiesc astăzi sub pragul sărăciei în Uniunea Europeană.
Over 85 000 people are currently living below the poverty line in the European Union.
RomanianPrin urmare, acesta este un succes și va avea sprijinul nostru în votul de astăzi.
This is therefore a success, and it will have our backing in the vote today.
RomanianTema discuţiei noastre de astăzi este dreptul persoanelor de a circula liber.
The subject of our discussion today is people's ability to move about freely.
RomanianDle președinte, atitudinea de astăzi a deputaților din Parlament este rușinoasă.
Mr President, the behaviour of Members of this House today is disgraceful.
RomanianMulte persoane au contribuit la succesul de astăzi al proiectului monedei europene.
Many people have helped to make the euro the successful project it is today.
RomanianObținerea energiei este una dintre cele mai importante provocări ale lumii de astăzi.
Obtaining energy is one of the most important challenges facing today's world.
RomanianTraficul de persoane este un fenomen condamnabil în societatea civilizată de astăzi.
Human trafficking is a reprehensible phenomenon in today's civilised society.
RomanianPrimul mesaj care poate fi extras de aici astăzi este că dorim o piață unică ecologică.
The first message to take from this today is that we want a green Single Market.